SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สิทธิของลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน

สิทธิของลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิของลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน, บทความ สิทธิของลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน, ตัวอย่าง สิทธิของลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์
สิทธิของลูกจ้าง

1. ได้สินจ้างตอบแทนการทำงาน ได้ดอกเบี้ยกรณีนายจ้างผิดนัด ได้เงินเพิ่มกรณี นายจ้างจงใจผิดนัดโดยปราศจากเหตุอันควร


2. ได้สวัสดิการตามกฎหมายและสัญญา ได้รับการดูแลความปลอดภัยในการทำงาน


3. ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค


4. ให้นายจ้าง ออกใบสำคัญแสดงการทำงาน เมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุด (ม.585)


5. กรณีลูกจ้างต่างถิ่น ซึ่งนายจ้างเอามาโดยจ่ายค่าเดินทางให้ เมื่อการจ้างงานสิ้นสุด    และไม่มีกำหนดอื่นในสัญญา ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเดินทางขากลับ หากสัญญาไม่   เลิกเพราะลูกจ้างกระทำผิด และลูกจ้างกลับไปในเวลาอันควร


6. ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม กฎหมายประกอบ รธน.   ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา


7. บอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานตาม ม.387 ,389 ,577,582 ว.1 ตาม ป.พ.พ

จำนวนผู้ชม 21052 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ