SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


หน้าที่ ลูกจ้าง พิจารณาได้ 3 ประการ ดังนี้

หน้าที่ ลูกจ้าง พิจารณาได้ 3 ประการ ดังนี้ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ หน้าที่ ลูกจ้าง พิจารณาได้ 3 ประการ ดังนี้, บทความ หน้าที่ ลูกจ้าง พิจารณาได้ 3 ประการ ดังนี้, ตัวอย่าง หน้าที่ ลูกจ้าง พิจารณาได้ 3 ประการ ดังนี้, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์หน้าที่ของลูกจ้าง พิจารณาได้ 3 ประการ
 
 1. หน้าที่หลักตามสัญญาจ้างแรงงาน ทำงานให้นายจ้างด้วยตนเอง เว้นได้รับความ ยินยอมจากนายจ้าง ทำเต็มกำลัง ต้องชำระให้ต้องตามประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ และตรงตามที่กำหนด
 
2. หน้าที่อื่นๆ เชื่อฟังคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง (เกี่ยวกับการทำงาน โดยไม่ขัดต่อสัญญา เกี่ยวกับสภาพการจ้าง หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน) ไม่มี วัตถุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่ขัดความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ไม่ขัดจารีตประเพณี ไม่ขัดต่อสิทธิส่วนบุคคล ปฏิบัติได้ ไม่เป็นการกลั่นแกล้งลูกจ้าง  ละเว้นกระทำการในทางแข่งขัน จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม
 
3. การลงโทษเมื่อมีการผิดหน้าที่ อาจถูกเลิกจ้าง หรือ ถูกบังคับตามสัญญา ถูกเรียกค่าเสียหาย
จำนวนผู้ชม 11025 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ