SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ลักษณะเฉพาะ สัญญาจ้างแรงงาน

ลักษณะเฉพาะ สัญญาจ้างแรงงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะเฉพาะ สัญญาจ้างแรงงาน, บทความ ลักษณะเฉพาะ สัญญาจ้างแรงงาน, ตัวอย่าง ลักษณะเฉพาะ สัญญาจ้างแรงงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์                ลักษณะเฉพาะของสัญญาจ้างแรงงาน หากไม่เพิกถอนใน 1 ปี นับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้ หรือ 10 ปี นับแต่ทำโมฆียกรรม อาจเพิกถอนไม่ได้
 
                1. เป็นสัญญาต่างตอบแทน ลูกจ้างทำงานให้นายจ้างอย่างซื่อสัตย์ และรักษาผลประโยชน์นายจ้างอย่าง เต็มที่ ,นายจ้างจ่ายสินจ้างและดูแลเอาใจใส่การทำงานของลูกจ้าง รวมทั้งดูแลสภาพแวดล้อมในการ ทำงานให้ปลอดภัย
 
                2. ลักษณะเกี่ยวกับแบบของสัญญา ไม่มีแบบ แม้เป็นเพียงวาจา ,กระทำโดยชัดแจ้งหรือปริยาย
 
                3. สาระสำคัญอยู่ที่คู่สัญญา นายจ้างจะโอนสิทธิของตนให้บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอม จากลูกจ้างไม่ได้ และ ลูกจ้างจะให้บุคคลภายนอกทำงานแทนตนได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากนายจ้าง หากฝ่าฝืน อีกฝ่ายเลิกสัญญาได้,สัญญาย่อมระงับไปด้วยมรณะแห่งนายจ้าง
 
                4. มีความสัมพันธ์พิเศษของคู่สัญญา ลูกจ้างทำงานรักษาผลประโยชน์นายจ้าง ,นายจ้างมีอำนาจบังคับ           บัญชา และดูแลให้ความปลอดภัยในการทำงาน
จำนวนผู้ชม 10323 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ