SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ข้อแตกต่าง สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ

ข้อแตกต่าง สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อแตกต่าง สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ, บทความ ข้อแตกต่าง สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ, ตัวอย่าง ข้อแตกต่าง สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์
ข้อแตกต่าง

สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ

 

สัญญาจ้างแรงงาน

สัญญาจ้างทำของ

 1. คู่สัญญาเรียกว่า นายจ้าง กับ ลูกจ้าง
 2. ลูกจ้างตกลงจะทำงานให้ตลอดไปจนกว่าจะเลิกจ้าง
 3. ถือระยะเวลาที่ทำงานให้เป็นสำคัญ
 4. นายจ้างต้องจ่ายสินจ้างหรือค่าจ้างให้ตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้
 5. ลูกจ้างต้องทำงานตามคำสั่งของนายจ้างมีการควบคุมบังคับบัญชากันได้
 6. ลูกจ้างไม่ต้องจัดหาเครื่องมือ หรือสัมภาระในการทำงาน เว้นแต่มีข้อตกลงพิเศษ
 7. ลูกจ้างไม่ต้องส่งมอบงานที่ทำให้นายจ้างเพราะอยู่ในความควบคุมดูแลของนายจ้างอยู่แล้ว
 8. นิติบุคคลเป็นนายจ้างได้ แต่เป็นลูกจ้างไม่ได้
 1. คู่สัญญาเรียกว่า ผู้ว่าจ้าง กับ ผู้รับจ้าง
 2. ผู้รับจ้างตกลงรับจะทำการงานให้จนงานนั้นสำเร็จ
 3. ถือความสำเร็จของการงานเป็นสำคัญ
 4. ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายสินจ้างตามความสำเร็จของการงานที่ตกลงกัน
 5. ผู้รับจ้างไม่ต้องทำงานตามคำสั่ง เพียงแต่ทำงานให้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาเท่านั้น
 6. ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดการหกเครื่องมือสำหรับใช้ทำงานและบางครั้งอาจต้องหาสัมภาระด้วย
 7. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบการงานที่ทำให้ทันเวลาต่อผู้ว่าจ้าง
 8. นิติบุคคลเป็นผู้ว่าจ้างได้และเป็นผู้รับจ้างได้

 

 

จำนวนผู้ชม 50893 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ