SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สัญญาจ้างแรงงาน : มีความสัมพันธ์พิเศษของคู่สัญญา

สัญญาจ้างแรงงาน : มีความสัมพันธ์พิเศษของคู่สัญญา | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สัญญาจ้างแรงงาน : มีความสัมพันธ์พิเศษของคู่สัญญา, บทความ สัญญาจ้างแรงงาน : มีความสัมพันธ์พิเศษของคู่สัญญา, ตัวอย่าง สัญญาจ้างแรงงาน : มีความสัมพันธ์พิเศษของคู่สัญญา, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์จากการศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการเกิดสัญญาจ้างแรงงาน 
ทำให้เห็นและสรุปได้ว่า สัญญาจ้างแรงงานมีลักษณะเฉพาะ  กล่าวคือ มีความสัมพันธ์พิเศษของคู่สัญญา
 

สัญญาจ้างแรงงาน มีความสัมพันธ์พิเศษของคู่สัญญา ความสัมพันธ์พิเศษตามสัญญาจ้างแรงงานของนายจ้าง ก็คือนายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชา และมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง รวมทั้งในการรักษาพยาบาลตามกฎหมายด้วย  ส่วนความสัมพันธ์พิเศษตามสัญญาจ้างแรงงานของลูกจ้าง ก็คือ ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของนายจ้างอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในกิจการของนายจ้าง มีการทำงานร่วมกัน ด้วยความเอื้อเฟื้อต่อกันในระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

 
จำนวนผู้ชม 6633 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ