SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สัญญาจ้างแรงงาน : เป็นสัญญาไม่มีแบบ

สัญญาจ้างแรงงาน : เป็นสัญญาไม่มีแบบ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สัญญาจ้างแรงงาน : เป็นสัญญาไม่มีแบบ, บทความ สัญญาจ้างแรงงาน : เป็นสัญญาไม่มีแบบ, ตัวอย่าง สัญญาจ้างแรงงาน : เป็นสัญญาไม่มีแบบ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์
จากการศึกษาแนวคิดพื้นฐานของการเกิดสัญญาจ้างแรงงาน 

ทำให้เห็นและสรุปได้ว่า สัญญาจ้างแรงงานมีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นสัญญาไม่มีแบบ

 

สัญญาจ้างแรงงาน เป็นสัญญาไม่มีแบบ  โดยหลักทั่วไป กฎหมายไม่ได้กำหนดแบบของสัญญาจ้างแรงงานหรือบังคับให้การทำสัญญาจ้างแรงงานต้องทำตามแบบ สัญญาจ้างแรงงานจึงไม่ต้องทำเป็นหนังสือหรือทำเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถทำสัญญาด้วยวาจา โดยเพียงแต่มีการตกลงหรือแสดงเจตนาและทำงานให้กันก็เพียงพอ และไม่ว่าจะเป็นการตกลงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ก็ตาม ซึ่งเมื่อเกิดสิทธิเรียกร้องตามสัญญา ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้

 

 

 

จำนวนผู้ชม 7469 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ