SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆียะ

กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆียะ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆียะ, บทความ กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆียะ, ตัวอย่าง กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆียะ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  เหตุของความบกพร่องของการแสดงเจตนา
 
ความบกพร่องของการแสดงเจตนา ที่ทำให้สัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงในสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆียะ เกิดขึ้นจากเหตุดังต่อไปนี้
 
1.     การสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล (มาตรา 157)
2.     การถูกกลฉ้อฉล (มาตรา 159) หรือถูกข่มขู่ (มาตรา 164)
3.     ความบกพร่องในเรื่องความสามารถของบุคคลตามมาตรา 19-36 (มาตรา 153)
 
 
 
ความบกพร่องในเรื่องความสามารถพิเศษ มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะจ้างแรงงานไว้เฉพาะ โดยกำหนดถึงกรณีที่ลูกจ้างรับรองโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายว่า ตนเป็นผู้มีฝีมือพิเศษ หากปรากฏว่าไร้ฝีมือ นายจ้างชอบที่จะบอกเลิกสัญญาได้  (มาตรา 578)  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ผลแห่งความบกพร่องของการแสดงเจตนากรณีดังกล่าว จึงไม่ทำให้สัญญาจ้างแรงงานเป็นโมฆียะ แต่ทำให้นายจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ซึ่งต่างไปจากการบอกเลิกโมฆียะกรรม  กล่าวคือ การบอกเลิกสัญญาจะมีผลต่อไปในอนาคต โดยนับแต่มีการบอกเลิกสัญญา ไม่มีผลย้อนหลังนับแต่เมื่อแรกเข้าทำสัญญา
 
 
 
เนื้อหา  : รศ.ดร.วิจิตรา  วิเชียรชม
จำนวนผู้ชม 6558 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ