ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆียะ

กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆียะ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆียะ, บทความ กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆียะ, ตัวอย่าง กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆียะ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  เหตุของความบกพร่องของการแสดงเจตนา
 
ความบกพร่องของการแสดงเจตนา ที่ทำให้สัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงในสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆียะ เกิดขึ้นจากเหตุดังต่อไปนี้
 
1.     การสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล (มาตรา 157)
2.     การถูกกลฉ้อฉล (มาตรา 159) หรือถูกข่มขู่ (มาตรา 164)
3.     ความบกพร่องในเรื่องความสามารถของบุคคลตามมาตรา 19-36 (มาตรา 153)
 
 
 
ความบกพร่องในเรื่องความสามารถพิเศษ มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะจ้างแรงงานไว้เฉพาะ โดยกำหนดถึงกรณีที่ลูกจ้างรับรองโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายว่า ตนเป็นผู้มีฝีมือพิเศษ หากปรากฏว่าไร้ฝีมือ นายจ้างชอบที่จะบอกเลิกสัญญาได้  (มาตรา 578)  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) ผลแห่งความบกพร่องของการแสดงเจตนากรณีดังกล่าว จึงไม่ทำให้สัญญาจ้างแรงงานเป็นโมฆียะ แต่ทำให้นายจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ซึ่งต่างไปจากการบอกเลิกโมฆียะกรรม  กล่าวคือ การบอกเลิกสัญญาจะมีผลต่อไปในอนาคต โดยนับแต่มีการบอกเลิกสัญญา ไม่มีผลย้อนหลังนับแต่เมื่อแรกเข้าทำสัญญา
 
 
 
เนื้อหา  : รศ.ดร.วิจิตรา  วิเชียรชม
จำนวนผู้ชม 6386 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน