SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆะ

กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆะ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆะ, บทความ กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆะ, ตัวอย่าง กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆะ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ เหตุของความบกพร่องของการแสดงเจตนา
 
ความบกพร่องของการแสดงเจตนาที่ทำให้สัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงในสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ เกิดขึ้นจากเหตุที่มีการแสดงเจตนาเกินกรอบหรือขอบเขต ของการแสดงเจตนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ตัวอย่างเช่น การจ้างหญิงหรือซื้อเด็กหญิงมาขายบริการทางเพศ การจ้างเด็กมาส่งยาบ้าให้แก่ลูกค้า หรือมาทำงานต้องห้ามตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์เข้ามาเป็นลูกจ้าง การจ้างลูกจ้างทำงานขายวัตถุโบราณหรือค้าไม้เถื่อน หรือการจ้างลูกจ้างทำงานโดยตกลงจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ  การทำสัญญาจ้างแรงงาน โดยมีข้อตกลงว่าลูกจ้างจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือมีข้อตกลงให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาทำงานปกติโดยไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา เป็นต้น
 
ซึ่งโดยปกติแล้วความบกพร่องดังกล่าว จะทำให้สัญญาจ้างแรงงานเป็นโมฆะทั้งหมด แต่หากมีกรณีที่พึงสันนิษฐานได้โดยพฤติการณ์แห่งกรณีว่า คู่กรณีได้เจตนาจะให้ส่วนที่สมบูรณ์นั้นแยกออกจากส่วนที่ไม่สมบูรณ์ได้ ความโมฆะ ก็จะเกิดขึ้นเฉพาะที่เกินกรอบหรือขอบเขตของการแสดงเจตนา (มาตรา 173 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
 
 
เนื้อหา  : รศ.ดร.วิจิตรา  วิเชียรชม
จำนวนผู้ชม 8188 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ