SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บุคคล ผู้ถูกผูกพันตาม สัญญาจ้างแรงงาน

บุคคล ผู้ถูกผูกพันตาม สัญญาจ้างแรงงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคล ผู้ถูกผูกพันตาม สัญญาจ้างแรงงาน, บทความ บุคคล ผู้ถูกผูกพันตาม สัญญาจ้างแรงงาน, ตัวอย่าง บุคคล ผู้ถูกผูกพันตาม สัญญาจ้างแรงงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
คู่สัญญาตามสัญญาจ้างแรงงาน มี 2 ฝ่าย คือ นายจ้างฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจใช้สิทธิหรืออำนาจความเป็นนายจ้างโดยผ่านตัวแทน หรือโดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ใช้อำนาจแทน และลูกจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานในบางตำแหน่งอาจมีฐานะเป็นได้ทั้งลูกจ้างและนายจ้างด้วย
 
ตำแหน่งดังกล่าวได้แก่  ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายจ้างซึ่งเป็นเจ้าของสถานประกอบกิจการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ให้มีอำนาจเช่นเดียวกับ นายจ้างเกี่ยวกับการบริหารงาน หรือจัดการงานบุคคล เมื่อลูกจ้าง ตำแหน่งดังกล่าวอาจมีฐานะเป็นได้ทั้งลูกจ้างและนายจ้าง จึงเกิดปัญหาว่า เมื่อใดที่ลูกจ้างนั้นจะมีฐานเป็นลูกจ้าง และเมื่อใดจึงมีฐานะเป็นนายจ้าง การตอบปัญหาดังกล่าวก็จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิทธิของลูกจ้างนั้นว่าใช้สิทธิต่อใคร  กรณีที่ลูกจ้างตำแหน่งดังกล่าวใช้สิทธิต่อเจ้าของสถานประกอบกิจการ หรือต่อนายจ้างผู้มอบอำนาจ ก็จะมีฐานะเป็นลูกจ้าง แต่ถ้าใช้สิทธิต่อพนักงานหรือลูกจ้างอื่น ก็มีฐานะเป็นนายจ้าง
 
เนื้อหา  : รศ.ดร.วิจิตรา  วิเชียรชม
จำนวนผู้ชม 3583 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ