SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


นิยาม คำว่า การนัดหยุดงาน

นิยาม คำว่า การนัดหยุดงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ นิยาม คำว่า การนัดหยุดงาน, บทความ นิยาม คำว่า การนัดหยุดงาน, ตัวอย่าง นิยาม คำว่า การนัดหยุดงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์คำว่า การนัดหยุดงาน นั้น หมายความว่า  การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราว เนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน คำว่า “การนัดหยุดงาน” เป็นคำที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ (strike)  ซึ่งเป็นการกระทำของทางฝ่ายลูกจ้างที่ได้กระทำเพื่อกดดันหรือบีบบังคับให้นายจ้างตกลงยอมตามข้อเรียกร้องของฝ่ายลูกจ้าง การนัดหยุดงาน จะต้องเป็นการกระทำของลูกจ้างหลายคนโดยวิธีการร่วมกันไม่ทำงานให้แก่นายจ้างเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้จนกว่าที่จะได้รับประโยชน์ตามที่ได้เรียกร้องหรือได้รับประโยชน์จนเป็นที่พอใจแก่ฝ่ายลูกจ้าง การนัดหยุดงานตามความหมายของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นั้นจะต้องมีเหตุอันเกิดจากข้อพิพาทแรงงานเท่านั้น ถ้าการนัดหยุดงานเกิดจากเหตุอื่นไม่เกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงานก็ไม่ถือว่าเป็นการนัดหยุดงานตามกฎหมายนี้ เช่น พนักงานเก็บค่าโดยสารร่วมกันหยุดงานเนื่องจากไม่พอใจที่ถูกผู้โดยสารทำร้ายร่างกาย หรือพนักงานขับรถประจำทางร่วมกันนัดหยุดงานเพราะไม่พอใจที่เจ้าพนักงานตำรวจจราจรได้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน การนัดหยุดงานของพนักงานเก็บค่าโดยสารหรือพนักงานขับรถประจำทางดังกล่าวก็ไม่ถือว่าเป็นการนัดหยุดงานและไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2019-2022/2523 นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจากข้อตกลงเดิมเป็นให้ลูกจ้างทำงานเป็นผลัด (หรือเป็นกะ) โดยลูกจ้างไม่ยินยอมไม่ได้เพราะการทำงานเป็นผลัดนั้นไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างจึงเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย การที่ลูกจ้างไม่เข้าทำงานเพราะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานไม่ใช่การหยุดงานหรือนัดหยุดงาน
คำพิพากษาฎีกาที่ 7419/2537 นายจ้างได้เปลี่ยนเวลาทำงานและเพิ่มชั่วโมงทำงานจาก 7 ชั่วโมง เป็น 8 ชั่วโมง นายจ้างได้เชิญกรรมการสหภาพแรงงานเข้าประชุมกรรมการสหภาพแรงงานไม่ยินยอมเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างได้มีการเจรจากันเรื่องการจ่ายค่าจ้างเพิ่ม นายจ้างนัดหมายว่าจะแจ้งคำตอบให้พนักงาน พนักงานจึงไม่เข้าทำงานและไปรวมตัวกันฟังคำตอบจากนายจ้างตามที่นาจ้างนัดหมาย การที่ลูกจ้างไม่เข้าทำงานด้วยเหตุผลดังกล่าวไม่ใช่การนัดหยุดงานตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 10158-10161/2539 การที่ลูกจ้างหยุดงานไปในวันที่มีการนัดหยุดงานและปิดงาน กรณีมิใช่วันหยุด วันลา หรือวันที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้างจึงไม่อาจนำระยะเวลาระหว่างการหยุดงานของลูกจ้างดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นระยะเวลาทำงานของลูกจ้างได้
 
 
อ้างอิง : ศาตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ, คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
จำนวนผู้ชม 14326 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ