SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


นิยาม คำว่า การปิดงาน

นิยาม คำว่า การปิดงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ นิยาม คำว่า การปิดงาน, บทความ นิยาม คำว่า การปิดงาน, ตัวอย่าง นิยาม คำว่า การปิดงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์คำว่า “การปิดงาน” นั้น หมายความว่า การที่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน การปิดงานเป็นคำที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ (Lockout)  ซึ่งเป็นการกระทำของฝ่ายนายจ้างที่ไม่ประสงค์จะให้ลูกจ้างเข้าทำงานกับนายจ้างเป็นการชั่วคราว และการที่นายจ้างไม่ประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานเป็นการชั่วคราวนี้สืบเนื่องมาจากมีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น และนายจ้างมีความประสงค์ที่จะให้ลูกจ้างต้องเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการปิดงานนั้นจะทำให้ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจะเป็นสภาวะกดดันหรือบีบบังคับให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของฝ่ายนายจ้าง หรือถอนข้อเรียกร้องของฝ่ายลูกจ้างที่ยื่นต่อฝ่ายนายจ้าง คำว่าการปิดงานจึงมีลักษณะพิเศษไม่ใช่กรณีที่นายจ้างหยุดทำการชั่วคราวหรือปิดกิจการชั่วคราวเพราะเหตุขาดทุนหรือเพราะเหตุอย่างอื่น
 
อ้างอิง : ศาตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ, คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
จำนวนผู้ชม 8476 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ