ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


นิยาม คำว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

นิยาม คำว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ นิยาม คำว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง, บทความ นิยาม คำว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง, ตัวอย่าง นิยาม คำว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์คำว่า “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” นั้นหมายความว่า ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือระหว่างนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
 
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เป็นคำที่รวมความผูกพันในเรื่องสภาพการจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างทั้งสถานประกอบกิจการ เมื่อมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นให้ครบถ้วน การแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับนี้อย่างถูกต้อง เริ่มด้วยการแจ้งข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งเป็นหนังสือ เจรจา ทำข้อตกลงหรือมีกระบวนการในการระงับข้อพิพาทแรงงานต่อไป หากตกลงกันไม่ได้ นายจ้างจะแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้างไม่ได้ เว้นเสียแต่ลูกจ้างตกลงยินยอมด้วยหรือได้มีการทำข้อตกลงสภาพการจ้างกันใหม่ตามขั้นตอนของกฎหมายฉบับนี้
โดยเจตนารมณ์ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหมายถึงข้อตกลงฉบับใหญ่ระหว่างฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้าง ไม่ใช่ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ละคน ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ละคนนั้นถือว่าเป็นเพียงสัญญาจ้างแรงงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้น ในต่างประเทศมักเรียกว่า “สัญญาร่วมเจรจาต่อรอง” (Collective bargaining agreement) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานจะเจรจาต่อรองกับนายจ้างเพื่อทำข้อตกลงในฐานะที่สหภาพแรงานเป็นตัวแทนของลูกจ้างทั้งสถานประกอบกิจการ
 
 
 
อ้างอิง : ศาตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ, คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
จำนวนผู้ชม 8830 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54354 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน