SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การบริหารกฎหมาย : การเปรียบเทียบคดี

การบริหารกฎหมาย : การเปรียบเทียบคดี | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารกฎหมาย : การเปรียบเทียบคดี, บทความ การบริหารกฎหมาย : การเปรียบเทียบคดี, ตัวอย่าง การบริหารกฎหมาย : การเปรียบเทียบคดี, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์    ความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ ความผิดตามกฎหมายนี้ทุกบทมาตราที่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้กระทำยกเว้นความผิดที่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำตามมาตรา 157 เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ ถ้าผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับเห็นว่า ผู้กระทำความผิดไม่ควรได้รับโทษจำคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้องเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับคือ
 
1.   อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายสำหรับความผิดซึ่งเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
 
2.   ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น
 
    ถ้ามีกรณีเปรียบเทียบและผู้กระทำความผิดได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายใน 30 วัน แล้วก็ให้ถือว่าคดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถ้าผู้กระทำผิดไม่ยอมชำระค่าปรับตามที่ได้เปรียบเทียบก็จะดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำผิดนั้นต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
โดย ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
จำนวนผู้ชม 3468 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ