SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การสั่งพักงาน (Suspension)

การสั่งพักงาน (Suspension) | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การสั่งพักงาน (Suspension), บทความ การสั่งพักงาน (Suspension), ตัวอย่าง การสั่งพักงาน (Suspension), บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การสั่งพักงาน (Suspension)
 
 
ขั้นตอนนี้ถือเป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวินัยในขั้นรุนแรงถัดมาจากการเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร แต่ขั้นตอนนี้อาจใช้ดำเนินการกับพนักงาน ผู้กระทำผิดในครั้งแรก ถ้าการกระทำผิดนั้นมีลักษณะที่มีความรุนแรงมากพอการสั่งพักงานเป็นการให้พนักงานหยุดพักการทำงานในหน้าที่ของตน โดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือผลตอบแทน
 
ระยะเวลาการสั่งพักงานอาจมีระยะเวลา 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน  หรือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทั้งนี้เพื่อให้พนักงานผู้นั้นได้มีระยะเวลาคิด แก้ไข ปรับปรุงให้เหมาะสม
 
องค์การบางแห่งจะไม่นำวิธีการสั่งพักงานมาใช้เพราะอาจส่งผลในทางลบทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์การ เช่น ถ้าพนักงานผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงานมาก และองค์การไม่สามารถหาพนักงานคนใหม่มาแทนได้ในช่วงขณะนั้น ก็จะส่งผลเสียต่อแผนการทำงานขององค์การ และเมื่อพนักงานผู้ถูกสั่งให้พักงานกลับเข้ามาทำงานในหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง พนักงานผู้นั้นอาจมีความรู้สึกในทางลบต่อหน่วยงานและองค์การ อีกทั้งเพื่อนร่วมงานคนอื่น อาจมองพนักงานผู้ถูกสั่งให้พักงานไปในทางที่ไม่ดีได้
 
 
 
 
 
โดย  : รองศาสตราจารย์สุดา  สุวรรณาภิรมย์
จำนวนผู้ชม 13285 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ