ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การตักเตือนด้วยวาจา (Oral Warning)

การตักเตือนด้วยวาจา (Oral Warning) | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การตักเตือนด้วยวาจา (Oral Warning), บทความ การตักเตือนด้วยวาจา (Oral Warning), ตัวอย่าง การตักเตือนด้วยวาจา (Oral Warning), บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การตักเตือนด้วยวาจา  (Oral Warning)
 
 
การตักเตือนด้วยวาจาถือเป็นขั้นตอนแรกของการปฏิบัติการเกี่ยวกับระเบียบวินัย และเป็นวิธีที่มีความรุนแรงน้อยที่สุดมักจะถูกนำมาใช้กับเหตุการณ์ลักษณะที่เป็นความผิดอย่างไม่เป็นทางการ โดยผู้บริหารหรือผู้ทำหน้าที่รักษาวินัยเริ่มต้นด้วยการพูดให้กับพนักงานรับทราบ และให้เข้าใจถึงกฎระเบียบที่ได้มีการฝ่าฝืนและเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจมีผลเสียเนื่องมาจากการกระทำความผิดที่ได้ทำในครั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมในครั้งต่อไปให้ถูกต้อง ภายหลังจากที่ได้กล่าวตักเตือนด้วยวาจาและชี้แจงให้เข้าใจแล้วควรให้โอกาสพนักงานได้แสดงความคิดเห็นแสดงเหตุผลและแสดงความตั้งใจในการปฏิบัติตนในอนาคตของเขาว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวกับการกระทำนั้นๆ  (Mondy , Noe , & Premeaux , 2002 : 492-493)
 
เมื่อผู้บริหารหรือผู้รักษาวินัยมั่นใจว่าพนักงานได้เข้าใจอย่างดีแล้ว ควรมีการติดตามดูผลการปฏิบัติงานตนของพนักงานว่าเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่  ถ้าพนักงานได้สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ก็จะดำเนินการในขั้นตักเตือนด้วยวาจาและบันทึกขึ้นมูล กล่าวคือ ตักเตือนด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งพร้อมบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มประวัติของพนักงานผู้นั้นโดยบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อพนักงาน วันเดือนปี พฤติกรรมที่กระทำผิด คำพูดที่ได้ชี้แจงให้รับทราบและเข้าใจรวมทั้งคำพูดของพนักงาน ต่อมาพนักงานผู้นั้นได้แก้ไขปรับปรุงดีแล้ว จึงดึงเอากระดาษบันทึกการตักเตือนด้วยวาจา นั้นออกจากแฟ้มประวัติของพนักงานผู้นั้น
 
การตักเตือนด้วยวาจานี้ถือเป็นการดำเนินการทางวินัยทางบวกหรือเป็นการดำเนินวินัยทางสร้างสรรค์
 
 
 
โดย  : รองศาสตราจารย์สุดา  สุวรรณาภิรมย์
               
จำนวนผู้ชม 25910 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน