ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การออกแบบและจัดวางสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้

การออกแบบและจัดวางสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การออกแบบและจัดวางสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้, บทความ การออกแบบและจัดวางสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้, ตัวอย่าง การออกแบบและจัดวางสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การออกแบบและจัดวางสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้
 
 
 
 
ในตอนที่ผ่านมา ได้กล่าวถึงความสำคัญของ การประเมินระดับความสามารถและแรงจูงใจของผู้รับกาอบรมก่อนการฝึกอบรม อาจกล่าวได้ว่าองค์ประกอบทั้งสองประการคือ เงื่อนไขภายใน ซึ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  อย่างไรก็ดีตาม เงื่อนไขอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ ก็คือ เงื่อนไขภายนอก (Gagne’,1977)  ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกตัวผู้เรียน  ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของพวกเขา  ดังนั้น  หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของนักจัดการฝึกอบรมก็คือ  การออกแบบและจัดวางสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้ให้เหมาะสม และเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้มากที่สุด โดยนักจัดการฝึกอบรมจะต้องคำนึงถึงตัวแปรต่างๆ ดังต่อไปนี้
 

  ประเภทของผลการเรียนรู้  (categories of learning outcomes)

  เงื่อนไขของการฝึกอบรม (Conditions of practice)

  การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการกระทำ  (feedback)

  การปรุงแต่งเนื้อหาให้เข้าใจง่าย (meaningfulness of the  material)

  ความแตกต่างระหว่างบุคคล (individual  differences)

  การสร้างและรักษาแรงจูงใจในการเรียนรู้ (building  and  maintaining  motivation)

 
 
 
การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย  สมิทธิไกร
จำนวนผู้ชม 6399 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน