SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การประเมินภาวะของผู้รับการอบรมก่อนการฝึกอบรม

การประเมินภาวะของผู้รับการอบรมก่อนการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินภาวะของผู้รับการอบรมก่อนการฝึกอบรม, บทความ การประเมินภาวะของผู้รับการอบรมก่อนการฝึกอบรม, ตัวอย่าง การประเมินภาวะของผู้รับการอบรมก่อนการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การประเมินภาวะของผู้รับการอบรมก่อนการฝึกอบรม
 
 
 
การประเมินความสามารถในการรับการฝึกอบรม (trainability  tests)  เพื่อทำนายผลการเรียนรู้ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม  สามารถกระทำได้หลายรูปแบบ ทั้งในรูปของการใช้แบบทดสอบ  และการทำตัวอย่างงาน (Job sample)  ตัวอย่างงาน เช่น  โรงเรียนสอนการดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้ใช้มาตรวัดความเชื่อมั่นของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อทำนายผลการเรียนในโครงการฝึกอบรม 10 สัปดาห์ผลของการศึกษาพบว่า  ระดับความเชื่อมั่นของผู้เข้ารับการอบรม  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสำเร็จในการฝึกอบรม (Ryman & Biersner, 1975) 
 
 
ตัวอย่าง ข้อคำถามเพื่อใช้ในการประเมินผู้รับการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรม
 
 
-   ถ้าฉันมีปัญหาระหว่างการฝึกอบรม ฉันจะพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม
-   ฉันมีโอกาสที่จะสอบผ่านการฝึกอบรมนี้สูงกว่าคนอื่นๆ โดยส่วนมาก
-   ฉันสมัครเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
-   ความรู้และประสบการณ์ที่ฉันได้รับจากการฝึกอบรมนี้  อาจจะทำให้อาชีพการงานของฉันก้าวหน้าขึ้น
-   ฉันได้รับสิ่งต่างๆ จากการฝึกอบรมนี้มากกว่าคนอื่นๆ โดยส่วนมาก
 
สำหรับการให้ทดลองทำตัวอย่างงาน ก็สามารถทำนายผลการเรียนรู้ของผู้รับการอบรมได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกัน กอร์ดอนและโคเฮน (Gordon&Cohen,1973)  ได้ให้ผู้รับการฝึกอบรมซึ่งเข้ารับการอบรมการเชื่อมโลหะ ทำตัวอย่างทั้งสิ้น 14 ชิ้น  ซึ่งได้รับการจัดลำดับจากง่ายไปหายาก ปรากฏว่าระยะเวลาที่ผู้รับการอบรมใช้ในการทำงานสี่ชิ้นแรก สามารถใช้ทำเป็นตัวทำนาย ถึงระยะเวลาที่ผู้รับการอบรมต้องใช้ในการเรียนทั้งหลักสูตรได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้  การวิเคราะห์แบบสรุปรวม (meta-analysis)  ซึ่งวิเคราะห์ผลการวิจัยกว่า 20 ปี  ก็ได้พบว่าการทำงานผลการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี  เช่น ช่างไม้  ช่างเชื่อม  ช่างเย็บ ผู้บังคับรถยก ช่างก่ออิฐ เป็นต้น
 
 
กล่าวโดยสรุป การประเมินภาวะของผู้รับการอบรมก่อนการฝึก จะช่วยให้สามารถทราบว่าบุคคลใดมีความสามารถและแรงจูงใจที่เหมาะสม  และมีแนวโน้มที่จะเป้าหมายความสำเร็จ ในกรฝึกอบรม  การประเมินเช่นนี้จะทำให้การฝึกอบรมตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย  มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดแก่องค์การ
 
 
การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย  สมิทธิไกร
จำนวนผู้ชม 7530 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ