ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กระบวนการออกแบบระบบการประเมิน : ขั้นที่ 2 : ตัดสินใจเรื่องกระบวนการเพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบ

กระบวนการออกแบบระบบการประเมิน : ขั้นที่ 2 : ตัดสินใจเรื่องกระบวนการเพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการออกแบบระบบการประเมิน : ขั้นที่ 2 : ตัดสินใจเรื่องกระบวนการเพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบ, บทความ กระบวนการออกแบบระบบการประเมิน : ขั้นที่ 2 : ตัดสินใจเรื่องกระบวนการเพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบ, ตัวอย่าง กระบวนการออกแบบระบบการประเมิน : ขั้นที่ 2 : ตัดสินใจเรื่องกระบวนการเพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นที่ 2 :   ตัดสินใจเรื่องกระบวนการเพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบ
 
 
 
เมื่อได้มีการระบุผู้ที่มีส่วนสำคัญในความพยายามในการออกแบบแล้วก็จำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการพัฒนาการออกแบบและเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนสำคัญได้อย่างไรโดยทั่วไปแล้ว องค์การจะใช้ทางเลือกเพียงทางเพียงจากสามทางเลือกในการออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ที่ปรึกษาจากภายนอก การสร้างศูนย์รวม (ในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) หรือคณะทำงาน  แต่มีข้อแนะนำว่าควรจะให้มีการผสมผสานทั้งสามทางเลือกเข้าด้วยกัน
 
กระบวนการออกแบบอาจจะเริ่มต้นด้วยการที่มีที่ปรึกษาจากภายนอกบางคนและควรจะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงด้วย ความเกี่ยวข้องนี้จะมุ่งอยู่ที่การกำหนดทิศทางเพื่อให้แน่ใจถึงระดับการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์การและต่อค่านิยมที่เป็นรากฐานข้อมูลนี้จะกำหนดเค้าโครงให้กับความพยามยามในการออกแบบและยังต้องใช้ผู้บริหารระดับสูงในการมอบหมายงานเกี่ยวกับการออกแบบใหม่ ถ้าหากว่าไม่มีอำนาจหน้าที่ของบุคคลกลุ่มนี้แล้ว ระบบจะไม่มีทิศทางที่จะได้รับความสนใจซึ่งเป็นที่ต้องการ
 
 
ข้อแนะนำข้อหนึ่ง คือ การที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การมอบหมายให้คณะทำงาน ซึ่งทำงานร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อที่จะออกแบบระบบการประเมินขึ้นใหม่หรือดำเนินความพยายามในการออกแบบใหม่อย่างอิสระ เมื่อมีการบริหารที่ถูกต้อง คณะทำงานจะมีอำนาจเนื่องจากพวกเขาจะประสานและรวมส่วนต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน พวกเขาจะเสนอแนะและนำคำตอบที่ดีกว่าไปใช้ให้เกิดผล เนื่องจากสมาชิกของคณะทำงานมีความรู้เฉพาะด้าน ประสบการณ์และการฝึกอบรม นอกจากนั้น พวกเขายังทำให้สมาชิกขององค์การมีส่วนเกี่ยวข้องและผูกมัดรวมทั้งให้ความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าแก่บุคคลต่างๆ
 
อย่างไรก็ตาม การบริหารคณะทำงานไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สมาชิกของคณะทำงานมักจะเกี่ยวข้องกับความต้องการที่แข่งขันกันและเจ้านายเป็นจำนวนมาก การจัดลำดับความสำคัญของงานตามที่เห็นจริงให้กับคณะทำงานบางครั้งทำได้ยาก แต่เห็นเป็นเรื่องที่สำคัญๆ ซึ่งถ้าหากว่ามีการดำเนินการล่วงหน้า จะทำให้การบริหารคณะทำงานง่ายขึ้น ได้แก่ การมอบหมาย ความเป็นผู้นำ ความเป็นสมาชิก และการเริ่มต้น
 
 
ที่มา :  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดย : รองศาสตราจารย์ ผุสดี  รุมาคม
จำนวนผู้ชม 10882 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 07 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54433 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน