SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประโยชน์ของการประเมินค่างาน

ประโยชน์ของการประเมินค่างาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ประโยชน์ของการประเมินค่างาน, บทความ ประโยชน์ของการประเมินค่างาน, ตัวอย่าง ประโยชน์ของการประเมินค่างาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ประโยชน์ของการประเมินค่างาน
 
1. ช่วยในการจัดทำการจำแนกตำแหน่งงาน การประเมินค่างานจะช่วยให้ได้โครงสร้างตำแหน่งงานที่มีการแบ่งระดับและขั้นต่างๆ ซึ่งแต่ละระดับและขั้นเหล่านี้จะแบ่งตามค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินค่างานจากต่ำไปหาสูง ระดับและขั้นเหล่านี้จะสามารถทำให้ตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดสามารถนำมาเทียบกับระดับและขั้นอันใดอันหนึ่งที่จะสามารถอ้างอิงกับตำแหน่งข้างเคียงหรือที่สูงหรือต่ำกว่า
 
2. ช่วยให้สามารถกำหนดโครงสร้างของงานอย่างเป็นระบบ และมีความสมเหตุสมผลในแง่ของความสำคัญหรือค่าของงานต่างๆ ที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
 
3. ช่วยในการกำหนดระดับค่าจ้างซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับค่าจ้างของกิจการอื่นๆ ทำให้องค์การสามารถที่จะแข่งขันกับกิจกรรมอื่นๆ ในการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกเอามาทำงานกับองค์การ ทั้งยังช่วยให้บุคลากรสามารถเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างที่ได้รับกับบุคลากรที่ทำงานในองค์การอื่นๆ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 
4. ช่วยในการกำหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนที่ยึดหลักของความสมเหตุสมผล
 
5. ช่วยให้มีเกณฑ์ที่มีความสมเหตุสมผลสำหรับใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างงาน เมื่อต้องเจรจากับสหภาพแรงงานของลูกจ้าง
 
6. ช่วยให้มีระบบการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพเมื่อต้องทำการพิจารณาระบบการจ่ายค่าตอบแทนกันใหม่ ขณะที่เนื้อหาของงานเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อม
 
7. ช่วยให้บุคลากรในองค์การเกิดขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยทำให้สามารถทราบสถานภาพของตำแหน่งงานที่ของตนเองว่าเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกับผู้อื่น และได้รับการให้ความสำคัญในระดับใด
 
 
ที่มาจาก : การวิเคราะห์งาน โดย สุภาพร พิศาลบุตร
 
จำนวนผู้ชม 26900 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ