SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มาตรการแรงงานสัมพันธ์

มาตรการแรงงานสัมพันธ์ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ มาตรการแรงงานสัมพันธ์, บทความ มาตรการแรงงานสัมพันธ์, ตัวอย่าง มาตรการแรงงานสัมพันธ์, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์-  ความจริงใจของบริษัท/นายจ้าง/ฝ่ายจัดการ ที่ต้องประสานผลประโยชน์
 
-  ความเข้าใจที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท
 
-  บรรยากาศ ความอบอุ่นในสถานที่ทำงาน
 
-  ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน มีบทบาทสำคัญที่สุดในการสร้างแรงงานสัมพันธ์  เพราะ
 
        เป็นผู้ป้องกันปัญหาได้
 
        เป็นผู้สร้างปัญหาได้
 
        เป็นผู้แก้ไขปัญหาได้
 
        “ผู้บังคับบัญชา” เป็นหัวใจที่ต้องพัฒนาให้เป็นตัวแทนของฝ่ายจัดการที่ดี ที่มีคุณธรรมเพื่อรับผิดชอบงานด้านการแรงงานสัมพันธ์
 
-  ทำให้ ถูกต้อง ตามหลักการก่อน(คำนึงมาตรฐาน/ กฎหมายต่างๆเกี่ยวกับการบริหารคน)แล้วทำตามนั้นให้ถูกใจ โดยไม่เสียหลักการด้วยเช่นกัน
 
-   หากต้องชั่งสิ่งที่ปฏิบัติอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น ต้องมีเหตุผลที่ดีมาสนับสนุนต้องรักษาคำมั่นให้ได้
 
-  การบริหารที่ดีคือ การทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ไม่ใช่ทำ เรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก
 

สรุป 

     การบริหารแรงงานสัมพันธ์เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งที่สำคัญของฝ่ายหรือหน่วยงานทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและยุติธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างผู้บริหารกับลูกจ้างฝ่ายปฏิบัติการให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร
จำนวนผู้ชม 9878 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ