ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เกณฑ์การคัดเลือกกรรมการสัมภาษณ์

เกณฑ์การคัดเลือกกรรมการสัมภาษณ์ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เกณฑ์การคัดเลือกกรรมการสัมภาษณ์, บทความ เกณฑ์การคัดเลือกกรรมการสัมภาษณ์, ตัวอย่าง เกณฑ์การคัดเลือกกรรมการสัมภาษณ์, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


    
เกณฑ์การคัดเลือกกรรมการสัมภาษณ์
 
 
 
1. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งงาน และมีความเข้าใจองค์การนั้นเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ขององค์การ
 
2. เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์ และสนใจเกี่ยวกับการประเมินบุคคล
 
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน สนใจเรียนรู้ปรับปรุงวิธีการสัมภาษณ์งานขององค์การ และเป็นตัวคูณเผยแพร่ได้
 
4. มีแนวโน้มที่จะให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกอบรม การดำเนินการและการประเมินผลการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง
 
5. เกณฑ์ที่ใช้ไม่ควรจำกัดตามระดับตำแหน่ง หน้าที่ และอาวุโสของกรรมการเท่านั้น แต่ควรคำนึงถึงสัดส่วนกรรมการชาย หญิง เข้ากับลักษณะงานที่เปิดทำการสัมภาษณ์
 
6. หากเป็นกรรมการที่เคยทำการสัมภาษณ์งานมาก่อนหน้านี้ ควรพิจารณาถึงประวัติของการเป็นกรรมการสัมภาษณ์ ลักษณะแนวโน้มของการให้คะแนนการเต็มใจให้ความร่วมมือ
 
 
การจัดคณะกรรมการสัมภาษณ์แต่ละโต๊ะสัมภาษณ์ควรคำนึงถึงประวัติการให้คะแนน วิธีการสัมภาษณ์ของกรรมการสัมภาษณ์ นอกเหนือจากพิจารณาตำแหน่งของกรรมการ ตำแหน่งที่สัมภาษณ์ นอกจากนี้ในการดำเนินการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ควรมีการสับเปลี่ยนกลุ่มกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อความเหมาะสม อาทิ จัดกรรมการที่มีแนวโน้มจะให้คะแนนที่ “เข้มงวด” เข้ากับกรรมการที่ “ใจดี” กรรมการที่มีประสบการณ์กับกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นต้น Dipboye, Gaugler, Hayes& Parker (2001)  เสนอแนะว่า ควรคัดเลือกกรรมการสัมภาษณ์โดยให้ทดลองระเมินผู้สมัครผ่านทางวิดีทัศน์ กรรมการที่ประเมินได้ถูกต้องแม่นยำ อย่างคงเส้นคงวาเท่านั้นที่จะได้รับเชิญให้เป็นกรรมการสัมภาษณ์งาน
 
 
 
ที่มา: การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง: จากหลักวิธีสู่แนวปฏิบัติที่ดี (ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย)
 
จำนวนผู้ชม 9101 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน