SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


นโยบายแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

นโยบายแรงงานสัมพันธ์ที่ดี | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ นโยบายแรงงานสัมพันธ์ที่ดี, บทความ นโยบายแรงงานสัมพันธ์ที่ดี, ตัวอย่าง นโยบายแรงงานสัมพันธ์ที่ดี, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์-   เราจะดูแลผลประโยชน์ตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม เป็นธรรม โดยไม่ต้องเรียกร้อง
 
-   พนักงานทุกคนเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกัน
 
-   บริษัทแต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับเป็นที่พึ่งของพนักงาน
 
-   “สร้างคน” ก่อน “สร้างงาน”
 
-    บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อยกเว้น
 
-    ส่งเสริมกิจกรรมพนักงาน และครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
 
-    ทุกเรื่องมีวิธีแก้ไขที่เป็นธรรม บริษัทจะเอาใจใส่ทุกปัญหาโดยระบบการปรึกษาหารือ เป็นต้น
จำนวนผู้ชม 16392 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ