ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


องค์ประกอบของกรรมการสัมภาษณ์

องค์ประกอบของกรรมการสัมภาษณ์ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์ประกอบของกรรมการสัมภาษณ์, บทความ องค์ประกอบของกรรมการสัมภาษณ์, ตัวอย่าง องค์ประกอบของกรรมการสัมภาษณ์, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


    
องค์ประกอบของกรรมการสัมภาษณ์
 
 
1. กรรมการคนที่1 ได้แก่
 
                ผู้บริหารของหน่วยงานหรือองค์การที่เปิดรับตำแหน่งนั้น บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าไปปฏิบัติงานด้วย นอกจากจะเป็นการให้เกียรติ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกบุคคลที่ผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ , ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) เห็นสมควรว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะงานความรับผิดชอบแล้วยังเป็นกลวิธีของการสร้างความเข้าใจ การยอมรับแนวปฏิบัติของการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างให้แก่หน่วยงานนั้นๆ อีกทางหนึ่ง รวมทั้งเพื่อการพัฒนาบุคลากรขององค์การต่อไปด้วย
 
2. กรรมการคนที่2 ได้แก่
 
                นักจิตวิทยา หรือผู้ที่มีความรู้ ความสนใจด้านพฤติกรรมศาสตร์และการประเมินบุคคล เพื่อที่จะประเมินความเหมาะสมโดยภาพรวม ภาษาท่าทางของผู้สมัคร หากกรรมการคนที่2นี้ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะงาน ความเป็นมาและนโยบายต่างๆขององค์การด้วยก็จะเป็นการดี
 
3. กรรมการคนที่3 ได้แก่
 
                เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารบุคคล ฝ่ายบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ผู้ออกแบบและดำเนินการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน เพื่อที่จะได้ทราบว่าสิ่งที่ตนได้คิดออกแบบไว้ เมื่อได้รับการนำมาปฏิบัติ มีความเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งจะนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไปด้วย ในกรณีที่มีกรรมการเพิ่มเติม อาจได้แก่ นักวิชาการด้านนั้นๆ หรือผู้ที่เข้าใจและมีประสบการณ์เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของงานในตำแหน่งที่เปิดรับ
 
 
 
ที่มา: การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง: จากหลักวิธีสู่แนวปฏิบัติที่ดี (ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย)
จำนวนผู้ชม 7090 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128501 คน