ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ

การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ, บทความ การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ, ตัวอย่าง การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


    
การกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ
 
 
 
ส่วนประกอบและเนื้อหาของคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการ (Job Specification) นั้นจะเป็นเช่นไรย่อมแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์การ แต่โดยทั่วไปแล้ว หัวข้อสำคัญที่จำเป็นต้องมีอยู่ในข้อความระบุคุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการนั้นควรจะต้องประกอบด้วย
1.ความชำนาญ (skill)  คือ พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานดังกล่าว การระบุคุณสมบัติทางด้านการศึกษานี้ มักจะระบุว่าได้รับประกาศนียบัตร ปริญญา หรือใบรับรองอย่างไร หรือสำเร็จการอบรมศึกษาในทางสาขาวิชาใด ด้านใด
 
สำหรับประสบการณ์ก็เช่นเดียวกัน มักจะมีการกำหนดจำนวนเดือนหรือจำนวนปีขั้นต่ำของงานที่ต้องเคยผ่านมาแล้วก่อนที่จะมาทำงานใหม่นี้
 
นอกจากนี้ ในส่วนของการระบุความชำนาญ ยังอาจมีการระบุถึงชนิดของความรู้เฉพาะอย่างที่ต้องการ  ทำนองเดียวกันการระบุถึงความสามารถในการใช้ความคิด หรือใช้มือหรืออื่นๆ ที่ผู้ทำงานจะต้องมีไว้เพื่อที่จะสามารถทำงานนั้นๆ ได้โดยมีประสิทธิภาพ
 
2.ความพยายาม (effort)  หมายถึง การระบุสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีเกี่ยวกับการใช้ความคิดและการใช้แรงกายของงานนั้นที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ สำหรับความต้องการด้านการใช้ความคิดนั้นอาจมีการระบุถึงการใช้ความคิดและสายตา ตลอดจนมีความตึงเครียดหรือความกดดันทางจิตใจ ตัวอย่างเช่น ถ้า เป็นการใช้แรงกายก็ต้องมีการระบุถึงจำนวนน้ำหนักที่ต้องยก การเดินไปเดินมา ก้มๆ เงยๆ และกิจกรรมทางร่างกายอื่นๆ ที่ต้องทำในขณะทำงานนั้น
 
3 ความรับผิดชอบ  (responsibility)   งานเกือบทุกงานล้วนแต่ต้องมีลักษณะของความรับผิดชอบที่ผู้ทำงานต้องมีอยู่เสมอ ไม่แบบใดก็แบบหนึ่ง เช่ นรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องจักร วัตถุดิบและทรัพย์สินอื่นๆ หรือรับผิดชอบต่อปริมาณและคุณภาพของการผลิตและการควบคุมต้นทุน หรือการออกความคิดริเริ่ม หรือการตัดสินจ่างๆ และสำหรับในกรณีของงานด้านการบังคับบัญชาความรับผิดชอบที่สำคัญก็คือ การรับผิดชอบต่อผลงานและความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งอาจมีการระบุจำนวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องปกครอง และระบุความสำคัญของกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทำอยหู่
 
4.  สภาพของงาน (job conditions)  หมายถึงการระบุให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อม ที่เป็นกายภาพรอบๆ งานนั้น อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ทำงานนั้นๆ เช่น การระบุถึงสภาพที่จะต้องเผชิญกับสภาวะที่ไม่สะดวกสบาย ร้อนมาก ฝุ่นละอองมาก มีกลิ่น หรือเสียงดัง เป็นต้น นอกจากนี้ ถ้าหากมีการเสี่ยงอันตรายที่จะมีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ทำงานแล้ว ก็ต้องระบุเอาไว้ด้วย
 
 
การออกแบบงานและการวิเคราะห์งาน
โดย : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์
 
จำนวนผู้ชม 37002 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน