SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การให้ออกและการไล่ออก

การให้ออกและการไล่ออก | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การให้ออกและการไล่ออก, บทความ การให้ออกและการไล่ออก, ตัวอย่าง การให้ออกและการไล่ออก, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


    
การให้ออกและการไล่ออก
 
 
การให้ออก หมายถึง  การให้พนักงานอกจากบัญชีเงินเดือนหรือหยุดการจ้าง ทั้งนี้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น ในกรณีของการครบสัญญาหรือการเลิกจ้างตามสิทธิกฎหมายหรือระเบียบของบริษัท
 
การไล่ออก หมายถึง การให้พนักงานออกไปอย่างถาวรจากการจ่ายเงินเดือน ส่วนใหญ่มักจะเป็นเพราะการประพฤติผิดหรือการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนด ซึ่งเป็นความผิดของบุคคลนั้นโดยตรง  สาเหตุของการเลิกจ้างหรือการให้ออกนั้น ส่วนมากมักเกิดขึ้น จากปัญหาด้านการตกต่ำทางเทคนิค และการไล่ออกนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน หรือการประพฤติไม่เหมาะสมและผิดระเบียบ
 
 
ที่มา : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์
จำนวนผู้ชม 7694 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ