ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ข้อแนะนำที่ช่วยให้การฝึกอบรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข้อแนะนำที่ช่วยให้การฝึกอบรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อแนะนำที่ช่วยให้การฝึกอบรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น, บทความ ข้อแนะนำที่ช่วยให้การฝึกอบรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น, ตัวอย่าง ข้อแนะนำที่ช่วยให้การฝึกอบรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


    
ข้อแนะนำที่ช่วยให้การฝึกอบรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 
 
 
การอบรมจะ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ถ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ คือ
 
1.    ว่าด้วยการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจัดอบรม  ในส่วนนี้ควรจะปฏิบัติตามข้อแนะนำ  6 ประการ คือ
 
        ก. ก่อนที่จะเริ่มต้นการอบรมนั้น ในตอนแรกควรจะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดอย่างกว้างๆ เสียก่อน 
            ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้แต่ละคนได้เห็นภาพรวมของเรื่องราวก่อนที่จะศึกษาแยกแยะแต่ละส่วนลึกลงไป
        ข. พยายามยกตัวอย่างที่มองเห็นและเข้าใจได้ง่ายให้มาก เพื่อที่จะให้ผู้อบรมได้นึกคิดและติดตามเรื่องราวได้ชัดเจนขึ้น
        ค.  ควรจะมีการจัดระเบียบเรื่องราวของเอกสารเพื่อที่จะให้สามารถศึกษาได้ตามลำดับขั้นตอน และมีการแยกแยะเป็นบท
             ต่อไป
        ง.  ควรจะมีการเสริมโดยจัดให้เอกสารที่ใช้อบรมนั้นมีจังหวะหยุดหรือมีการเน้นเป็นส่วนๆ ให้เห็นชัดเจน  มากว่าการนำ
            เสนอราบเรียบไปตลอดเรื่องที่ต่อเนื่องไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีจุดสังเกตได้เป็นประเด็นๆ
        จ.  พยายามใช้คำพูดและแนวความคิดที่ง่ายๆ โดยเฉพาะควรเป็นเรื่องที่คุ้นเคยต่อผู้อบรมที่จะเห็นได้ง่าย
        ฉ. พยายามใช้เครื่องมือช่วยให้มากที่สุด
 
2. ในด้านเกี่ยวกับวีการถ่ายทอดความรู้ ก็มีนำแนะนำ 6 ประการ ด้วยกัน คือ
 
        ก.   ควรที่จะต้องพยายามให้บรรยากาศของการฝึกอบรมนั้นเหมือนกับสภาพวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นจริง
        ข.   ควรจะให้มีโอกาสฝึกฝนทดลองทำเอง  จนกระทั่งมีความชำนาญมากพอในระหว่างการฝึกอบรม
        ค.   ควรพยายามใช้ตัวอย่างหลายๆ แบบที่ต่างกัน ในกรณีของการสอนเพื่อเพิ่มแนวความคิด (concepts)  และความ
              ชำนาญ (skills) เพื่อให้เกิดความคิดกว้าง เข้าใจ และลึกซึ้ง
        ง.   ควรหมั่นชี้หรือย้ำให้เห็นถึงจุดหรือขั้นตอนที่สำคัญของงานนั้นๆ ให้เห็นเด่นเป็นพิเศษ
        จ.   พยายามให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการสำคัญ (general principles)  อย่างถูกต้อง
        ฉ.  ต้องมุ่งมั่นการกระตุ้นและจูงใจผู้เข้าอบรมให้เกิดความสนใจ และเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับกับตัวเองจากการฝึก
             อบรมดังกล่าว
 
 
ที่มาโดย : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์
จำนวนผู้ชม 3414 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ใช้งาน 54969 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128483 คน