SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิธีการอบรมแบบ Job instruction training

วิธีการอบรมแบบ Job instruction training | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการอบรมแบบ Job instruction training, บทความ วิธีการอบรมแบบ Job instruction training, ตัวอย่าง วิธีการอบรมแบบ Job instruction training, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


    
วิธีการอบรมแบบ Job instruction training
 
 
 
 
ลำดับแรก ที่ท่านจะต้องทำเพื่อให้มีการเตรียมตัวพร้อมสำหรับการสอนงาน คือ
 
  1. กำหนดและตัดสินว่า ถ้าจะให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและถูกต้องแล้ว เขาจะต้องได้รับการสอนในเรื่องอะไรบ้าง
  2. จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้มีพร้อมไว้ทุกอย่าง ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และวัตถุดิบ
  3. จัดที่ทำงานให้ถูกต้องเหมาะสม และให้เป็นรูปแบบเดียวกันที่ต้องการหรือหวังว่าจะให้พนักงานให้อยู่ในสภาพที่กำหนดตลอดเวลา
    1. จากนั้นให้ลงมือสอนงานแก่พนักงาน โดยปฏิบัติตามลำดับทั้ง 4 ขั้น ดังนี้
 
ขั้นที่ 1    เตรียมการ (เกี่ยวกับตัวผู้เข้าอบรม)
 
                ก.   ให้ผู้เข้าอบรมอยู่ในสภาพที่พร้อม
                ข.   ค้นหาข้อเท็จจริงว่าผู้เข้าอบรมไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับงานอะไรบ้าง
                ค.   กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจและต้องการที่จะเรียนรู้งานให้มากไว้
 
ขั้นที่ 2   การแสดงให้ดู (ถึงวิธีทำงานและความรู้เกี่ยวข้องกับการทำงาน)
 
                ก.   โดยวิธีบอกกล่าว ชี้ให้เห็น ให้อรรถาธิบาย และตั้งคำถาม เพื่อที่จะให้ความรู้ใหม่และวิธีทำงานใหม่ที่ถูกต้องให้
                       เห็นปรากฏออกมา
                ข.   ให้คำแนะนำที่ชัดแจ้ง ครบถ้วน ทีละจุดอย่างช้าๆ
                ค.   ตรวจสอบว่าเข้าใจหรือไม่ พร้อมกับการตั้งคำถามและทดลองทำให้ดูซ้ำอีกครั้ง
                ง.    จนกว่าจะแน่ใจว่าผู้เข้ารับกรอบรมได้เข้าใจจริงๆ
 
ขั้นที่ 3  ให้มีการทดลองทำเอง
 
                ก.   ทดสอบผู้เข้าอบรมโดยให้ทดลองทำงานนั้นด้วยตนเอง
                ข.   ตั้งคำถามบ่อยๆ โดยเริ่มต้นด้วยการถามว่าทำไม อย่างไร เมื่อใด ที่ไหน
                ค.   สังเกตการณ์การทำงานแล้วคอยแก้ไขข้อผิดพลาด และถ้าจำเป็นก็ทดลองทำให้ดูใหม่อีกครั้ง
                ง.    ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งแน่ใจว่าผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแล้ว
 
ขั้นที่ 4  การติดตามผล
 
                ก.   มอบให้ผู้เข้าอบรมไปลงมือทำงานด้วยตนเอง
                ข.   หมั่นตรวจสอบบ่อยๆ ว่าผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติถูกต้องตามคำแนะนำ
                ค.   ถอนการควบคุมให้น้อยลง และติดตามโดยใกล้ชิดจนกระทั่งแน่ใจว่าผู้เข้าอบรมทำได้ดีพอ จนสามารถใช้วิธี
                      ควบคุมตามธรรมดาปกติได้
 
 
ข้อควรจำ : ถ้าผู้เข้าอบรมมิได้เรียนรู้อะไรเลย ก็ย่อมแสดงว่าผู้สอนมิได้สอนอะไรเลย
 
 
 
ที่มาโดย : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์
จำนวนผู้ชม 5105 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ