ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิธีใหม่ในการประเมินการปฏิบัติงาน

วิธีใหม่ในการประเมินการปฏิบัติงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีใหม่ในการประเมินการปฏิบัติงาน, บทความ วิธีใหม่ในการประเมินการปฏิบัติงาน, ตัวอย่าง วิธีใหม่ในการประเมินการปฏิบัติงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


            
วิธีใหม่ในการประเมินการปฏิบัติงาน
 
 
การประเมินการปฏิบัติงานควรมุ่งไปสู่ :
 
-   การปรับปรุงความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
 
-    การระบุอุปสรรคซึ่งเป็นการจำกัดการปฏิบัติงาน
 
-    การตกลงเกี่ยวกับแผนดำเนินงานซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
 
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำให้เกิดความมีประสิทธิผลภายในองค์การคือ ความมีประสิทธิผลของบุคคลที่เป็นผู้สร้างองค์กรขึ้นมา ถ้าหากว่าบุคคลทุกคนภายในองค์การที่เริ่มมีประสิทธิผลมากขึ้น องค์การในตัวของมันเองก็จะเริ่มมีประสิทธิผลมากขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้น การพิจารณาทบทวนสถานการณ์และการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคคลจะต้องเป็นงานของผู้บังคับบัญชา
 
เพื่อให้การประเมินมีประสิทธิผลซึ่งหมายความว่าเป็นการสร้างผลที่ได้รับให้กับองค์การ ผู้บังคับบัญชาแต่ละคนจะต้องสร้างและใช้ทักษะในการประเมินผลดังต่อไปนี้
 
-   การจัดมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ต้องการซึ่งจะมีส่วนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง
 
-   การตรวจสอบการปฏิบัติงานในลักษณะงานของต้นทุนกับประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถปฏิบัติได้
    ตามาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่ได้ตกลงไว้ก่นอหน้านี้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ
 
-   การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงกับการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ต้องการเพื่อให้
    ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการปฏิบัติงานที่ไม่ได้ตามมาตรฐานแทนที่จะสรุปว่าเป็นความรับผิดของผู้ปฏิบัติ
    งาน
 
-   การสัมภาษณ์ เป็นการถกเถียงกับปฏิบัติงานเพื่อที่จะพิสูจน์สาเหตุที่แท้จริงของการปฏิบัติงานที่ไมได้
     มาตรฐานและการจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานซึ่งเป็นที่ต้องการ
 
การประเมินสามารถกลายเป็นวิถีทางของชีวิต  ไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้องกับข้อบังคับในการให้รางวัลและการระบุถึงศักยภาพเท่านั้น  แต่จะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การ คุณประโยชน์ของการประเมินตามความหมายเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงและมากขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาที่ทำการประเมิน  ผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงไป/พนักงาน และองค์การโดยส่วนรวม
 
 
 
ที่มาโดย :  รองศาสตราจารย์ ผุสดี  รุมาคม
จำนวนผู้ชม 20337 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน