SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วัตถุประสงค์และเป้าหมายการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการฝึกอบรม, บทความ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการฝึกอบรม, ตัวอย่าง วัตถุประสงค์และเป้าหมายการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


    
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการฝึกอบรม
 
 
 
การฝึกอบรมมักจะจัดขึ้นด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังต่อไปนี้ คือ
 
  1. เพื่อยกระดับปริมาณผลผลิต
  2. เพื่อยกระดับคุณภาพของผลผลิต
  3. เพื่อลดค้นทุนของงานที่จะเสียหายและลดต้นทุนในการซ่อมแซมเครื่องจักร
  4. เพื่อลดจำนวนและต้นทุนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
  5. เพื่อลดอัตราการลาออกและการขาดงาน และเสริมสร้างความพอใจในหน้าที่งาน ทั้งนี้เพราะการฝึกอบรมสามารถเป็นเครื่องช่วยในการยกระดับความพอใจของพนักงานได้ด้วย
 
แผนการอบรมที่ดีนั้น มีความจำเป็นอย่างหนึ่งที่จะต้องกระทำให้ถูกต้องสมบูรณ์ นั่นก็คือ ต้องมีการระบุเป้าหมายของการฝึกอบรมให้แจ้งชัด เป้าหมายต่างๆ เหล่านี้โดยทั่วไปมักจะกล่าวกันในความหมายรวมๆ ว่า เพี่อที่จะเพิ่มความชำนาญหรือความรู้ให้แก่พนักงาน หรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของพนักงาน แต่อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดนั้น นอกจากการระบุเป้าหมายทั่วไปแล้ว การระบุเป้าหมายโดยมุ่งที่ผลงาน (Performance – centered goal)  จะเป็นวิธีที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะจะช่วยให้สามารถประเมินผลได้สำเร็จได้ อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น การระบุเป้าหมายการฝึกอบรมว่าต้องการจะให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถที่จะ Key  รายการข้อมูลในอัตรา 40  คำต่อนาที โดยสามารถลดข้อผิดพลาดให้น้อยลงกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ภายในทุก ๆ 10 นาที วิธีการกำหนดเป้าหมาย โดยมุ่งที่ผลงานนี้ ส่วนใหญ่มักจะมีการใช้คำเหล่านี้ควบคู่กันไปด้วย เช่น to calculate, to repair, to adjust , to construct, to assemble, to classify หรืออื่นๆ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการระบุเป้าหมายที่ชัดแจ้งเช่นนี้จะช่วยให้ผู้ทำการฝึกอบรมสามารถจัดวิธีการฝึกอบรมให้ดีขึ้น  พร้อมกับช่วยให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้เป้าหมายและสามารถเรียนรู้งานต่างๆ ได้ดีขึ้น
 
 
 
 
ที่มาโดย : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์
จำนวนผู้ชม 7493 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ