SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ปัญหาความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน

ปัญหาความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหาความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน, บทความ ปัญหาความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน, ตัวอย่าง ปัญหาความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


    
ปัญหาความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน
 
 
 
ผู้บริหารและผู้ชอบในฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จำเป็นที่จะต้องคอยคิดตามเหตุการณ์หรืออาการต่างๆ ที่เป็นสิ่งบอกเหตุ ที่ช่วยให้ทราบถึงปัญหาความจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน ปัญหาความจำเป็นเรื่องการฝึกอบรมส่วนใหญ่มักจะเป็นผลจากการสังเกตเห็นได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 
  1. พนักงานไม่สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
  2. การเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
  3. การเกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองวัสดุและมีของเสียมาก
  4. ต้องมีการซ่อมเครื่องจักรบ่อยๆ
  5. มีพนักงานถูกย้ายงาน ตลอดจนลาออกบ่อย
  6. เมื่อได้รับทราบปัญหาจากรายงานของพนักงานที่วิเคราะห์ได้ว่าผลผลิตมีประสิทธิภาพต่ำ
  7. เมื่อปรากฏว่าพนักงานเริ่มมีการปฏิบัติงานต่างวิธีกันในการปฏิบัติงานชนิดเดียวกัน ทำให้ผลงานที่ได้ออกมาผิดเพี้ยนไปคนละทาง
  8. เมื่อเกิดปัญหาพนักงานเหน็ดเหนื่อยมาก มีอาการเหน็ดเหนื่อยและท้อถอยในการปฏิบัติงาน
  9. เมื่อพนักงานคั่งค้างสุดดุดลง ณ จุดต่างๆ
  10. เมื่อพนักงานไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด
 
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม ซึ่งหัวหน้างานและผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องคอยสังเกตติดตามเพื่อจะได้รู้ถึงปัญหาได้ทันการ
 
 
ที่มาโดย : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สันติวงษ์
จำนวนผู้ชม 3877 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ