ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ปัจจัยที่ควรจะทำการประเมิน

ปัจจัยที่ควรจะทำการประเมิน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ควรจะทำการประเมิน, บทความ ปัจจัยที่ควรจะทำการประเมิน, ตัวอย่าง ปัจจัยที่ควรจะทำการประเมิน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


    
ปัจจัยที่ควรจะทำการประเมิน
 
 
ปัจจัยที่ควรจะทำการประเมินนั้นมีมากมายหลายปัจจัย ปัจจุบันนี้องค์การต่างๆนิยมที่จะประเมินโดยเน้นที่ผลงานมากกว่าบุคลิกลักษณะของพนักงาน เพราะว่าบุคคลสองคนบุคลิกลักษณะต่างกัน หากปฏิบัติงานได้เท่ากัน ผลการประเมินก็ควรจะเห็นเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน
 
ในการสำรวจแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท 50 แห่งในประเทศ สหรัฐอเมริกาปรากฏว่าปัจจัยต่างๆ ถูกนำมาใช้มากน้อยต่างกันดังนี้
 
 
    Quantity of work                     ปริมาณงาน                                                  44   ครั้ง
    Cooperativeness                  ความร่วมมือ                                                36   ครั้ง
    Dependability                        ความไว้ใจได้                                                35   ครั้ง
    Quality of work                       คุณภาพของงาน                                            31   ครั้ง
    Intelligence                             สติปัญญาและไหวพริบ                                   27   ครั้ง
    Attendance                             การทำงานสม่ำเสมอ                                       17   ครั้ง
    Accuracy                                 การทำงานโดยไม่ผิดพลาด                             14    ครั้ง
    Industry                                     ความขยันหมั่นเพียร                                      14   ครั้ง
    Adaptability                            ความสามารถในการปรับตัว                            14   ครั้ง
    Attitude                                     ความรู้สึกและท่าทีต่องาน                               13   ครั้ง
    Personality                              บุคลิกภาพ                                                     13   ครั้ง
    Judgment                                ดุลยพินิจ                                                        12   ครั้ง
    Punctuality                               การตรงต่อเวลา                                              12   ครั้ง 
                                                         ความสามารถในการนำไปปฏิบัติ                     10   ครั้ง
 
ปัจจัยที่ถูกนำมาใช้น้อยกว่า 10 ครั้ง ได้แก่ปัจจัยต่อไปนี้
 
    Safety Habits                       ลักษณะนิสัยในการรักษาความปลอดภัย           
    Leadership                           ความเป็นผู้นำ
    Conduct                                  ความประพฤติ
    Resourcefulness                ความรู้ทั่วไป
    Health                                     สุขภาพอนามัย
    Neatness                              ความละเอียด
    Appearance                         ภาพลักษณ์
    Enthusiasm                           ความกระตือรือร้น
    Potential                                 ศักยภาพในการเลื่อนตำแหน่ง
    Integrity                                   ความซื่อสัตย์สุจริต
    Loyalty                                    ความจงรักภักดี
    Through ness                       ความรอบคอบ                                      
    
 
 
ที่มา :  Dale Yoder. Personnel Management and Industrial Relations. (New Jersy : Prentice – Hall Inc.) P.362
 
ที่มาโดย :  รองศาสตราจารย์ ผุสดี  รุมาคม
 
จำนวนผู้ชม 15895 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน