SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วัตถุประสงค์ของการประเมินการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของการประเมินการปฏิบัติงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของการประเมินการปฏิบัติงาน, บทความ วัตถุประสงค์ของการประเมินการปฏิบัติงาน, ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ของการประเมินการปฏิบัติงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


    
วัตถุประสงค์ของการประเมินการปฏิบัติงาน
 
การประเมินการปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาเมื่อไม่นานมานี้ให้เป็นเครื่องมือที่เป็นทางการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม การประเมินการปฏิบัติงานก็ยังถูกนำไปใช้เกี่ยวกับการตัดสินและการให้แนวทางกับการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามปกติเช่นเดิมโดยแท้จริงแล้ว แนวความคิดสองเรื่องนี้ คือการตัดสินและการให้แนวทางเป็นสิ่งที่กำหนด วัตถุประสงค์สำคัญสองประการของการประเมินการปฏิบัติงานได้แก่ วัตถุประสงค์ด้านการประเมินและวัตถุประสงค์ดานการพัฒนา ถ้าหากว่าแผนการประเมินการปฏิบัติงานสามารถทำให้วัตถุประสงค์ในการประเมินการปฏิบัติงานที่ให้ความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์บรรลุผลสำเร็จได้และยังสามารถทำให้วัตถุประสงค์ในการให้แนวทางและการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานประสบผลสำเร็จเชนเดียวกันแล้วก็แสดงว่าแผนการประเมินการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะถูกนไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และ การบำรุงรักษาพนักงาน
 
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน
 
การประเมิน
การพัฒนา
-   การตัดสินใจเรื่องค่าตอบแทน
-   การตัดสินใจเรื่องเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
-   การประเมินระบบการคัดเลือก
-   การใช้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
-   การให้ทิศทางกับการปฏิบัติงานในอนาคต
-   การระบุความต้องการการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน
 
 
  วัตถุประสงค์ด้านการประเมิน (Evaluative Objectives)
 
การตัดสินใจที่ปกติที่สุดตามวัตถุประสงค์ด้านการประเมินเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าตอบแทน การประเมินการปฏิบัติงานมักจะมีผลกระทบสองสองส่วนต่อค่าจ้างเงินเดือนในอนาคต ในระยะสั้นการประเมินการปฏิบัติงานจะกำหนดความสามารถที่จะต้องมีเพิ่มขึ้นในปีต่อไป ส่วนในระยะยาวการประเมินการปฏิบัติงานจะกำหนดว่าพนักงานคนใดจะได้รับการเลื่อนขึ้นไปสู่งานที่มีค่าจ้างสูงขึ้น
 
การตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจะได้รับผลกระทบจากการประเมินการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้บริหารจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง การลดตำแหน่ง การโยกย้าย และการงดจ้างชั่วคราว
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานยังสามารถถูกนำไปใช้ในการประเมินระบบสรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงานโดยการเปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานกับคะแนนสอบคัดเลือกในขณะที่เป็น ผู้สมัครงาน
 
  วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา (Developmental Objectives)
 
การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นความต้องการด้านการพัฒนาในเบื้องต้น เนื่องจากพนักงานเกือบทุกคนต้องการที่จะทราบว่าผู้บังคับบัญชารู้สึกอย่างไรเกี่ยวการปฏิบัติงานของพวกเขา แรงจูงใจที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานจะเพิ่มขึ้นเมื่อพนักงานได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เสนอแนะเป้าหมายซึ่งส่งเสริมความก้าวหน้าของงานอาชีพในอนาคต
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจะมุ่งไปที่การให้ทิศทางกับการปฏิบัติงานในอนาคตแก่พนักงานเป็นสำคัญ ข้อมูลย้อนกลับดังกล่าวจะตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและกำหนดว่าพนักงานควรจะใช้แนวทางใดเพื่อที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น
 
ผลที่ได้จากการประเมินการปฏิบัติงานจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน การประเมินการปฏิบัติงานที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอาจจะส่งสัญญาณให้เห็นถึงพฤติกรรมของพนักงานที่จะต้องทำให้มีจุดแข็งโดยอาศัยการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานและนอกการปฏิบัติงาน  ผู้บังคับบัญชาจะต้องแยกปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลมาจากการขาดความสามารถหรือทักษะออกจากปัญหาที่มีสาเหตุมาจากการขาดแรงจูงใจ
 
 
 
 
ที่มาโดย :  รองศาสตราจารย์ ผุสดี  รุมาคม
จำนวนผู้ชม 9494 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ