SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน, บทความ หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน, ตัวอย่าง หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


    
ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) คือ กระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในการประเมินผลและการบริหารพฤติกรรม (Behavior) และผลที่ได้ (Outcomes)  จากการปฏิบัติงานของพนักงาน  โดยทั่วไป การประเมินจะถูกดำเนินกรโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงพนักงานและการประเมินนี้จะถูกพิจารณาทบทวนโดยผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง
 
ดังนั้น บุคคลทุกคนในองค์การที่ทำการประเมินคนอื่นๆ จะต้องถูกประเมินโดยผู้บังคับบัญชาของตนเองซึ่งตามที่เห็นในระยะต่อมาอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติงานแบบผู้บังคับบัญชาประเมินผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (Boss – rates- subordinate)  ไปบ้าง แต่การปฏิบัติแบบดังกล่าว ก็เป็นการจัดระเบียบซึ่งเป็นที่นิยมกันมากที่สุด การที่ผู้บังคับบัญชากระทำสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาแต่เพียงอย่าเดียวนั้นได้รับการพิจารณาว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีผู้บังคับบัญชาควรจะคิดร่วมมือกับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน วางแผนที่จะแก้ไขข้อบกพร่องสร้างจุดแข็ง และพัฒนาบุคคล เนื่องจากการประเมินการปฏิบัติงานและการวางแผนพนักงานต้องปฏิบัติพร้อมกันไป
 
 
 
ที่มาโดย :  รองศาสตราจารย์ ผุสดี  รุมาคม
จำนวนผู้ชม 16870 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ