SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สาเหตุความล้มเหลวในการจัดการงานอาชีพ

สาเหตุความล้มเหลวในการจัดการงานอาชีพ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สาเหตุความล้มเหลวในการจัดการงานอาชีพ, บทความ สาเหตุความล้มเหลวในการจัดการงานอาชีพ, ตัวอย่าง สาเหตุความล้มเหลวในการจัดการงานอาชีพ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์        พนักงานมีความรู้สึกว่าบริษัทหรือผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาสายงานอาชีพของตนบริษัทไม่ให้ความสนใจต่อความต้องการของพนักงานพนักงานไม่ใส่ใจและรับรู้อย่างเข้าใจต่อข้อจำกัดของบริษัทฝ่ายจัดการและบริษัทไม่ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการพัฒนาสายความก้าวหน้า
 
         จากเหตุผลดังกล่าวแม้บริษัทจะมีสายความก้าวหน้าอย่างชัดเจน กล่าวคือมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารในรูปแบบของโครงสร้างตำแหน่ง และโครงสร้างเงินเดือนที่ได้มีการออกแบบไว้ดีเพียงใด ก็ไม่อาจปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลทั้งนี้เพราะโครงสร้าง ดังกล่าวจะดูเสมือนไม่มีชีวิตลักษณะงาน เช่นนี้จะต่างอะไรกับบ้านที่สวยงาม แต่คนอยู่อาศัยไม่มีความสุข หลายคนโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบต่อการกำหนดสายความก้าวหน้าของอาชีพยังไม่รู้จะเริ่มต้นการกำหนดสายความก้าวหน้าอย่างไร ความจริงมิใช่เรื่องยาก ผู้ที่ผ่านงานบริหารงานบุคคลมาแล้วจะนึกภาพออกทันที โดยทั่วไปแล้วมีอยู่ 4 ขั้นตอนหลักดังนี้
 
  ขั้นตอนที่ 1           วิเคราะห์งานเพื่อจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันและแยกงานที่แตกต่างกันจัดเป็นอีกกลุ่ม
 
  ขั้นตอนที 2           นำงานที่ต้องใช้ปัจจัยในการปฏิบัติเหมือนกันเพื่อจัดเป็นกลุ่มงานเดียวกัน (Job Family)
 
  ขั้นตอนที่ 3           จำแนกหรือจัดสายความก้าวหน้าของงานในกลุ่มงานนั้นๆ
 
  ขั้นตอนที่ 4            นำสายความก้าวหน้าที่ได้มีการจำแนกตามข้อ 3 มาจัดเข้าเป็นระบบของสายความก้าวหน้าซึ่งอาจจะเหลือเพียงหนึ่งหรือ สองสาย หรือสามสาย แล้วแต่ความเหมาะสมและความจำเป็น เช่น สายการบริหาร อาจรวมเอาสายความก้าวหน้าของงานบัญชี การเงิน งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ หรือจะแยกเป็นสองสายคือสายการเงิน และสายการบริหารทั่วไป ก็ได้ การแบ่งสายความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับการจัดองค์กร (Organization Structure) ลำดับต่อไปก็คือการออกแบบโครงสร้างตำแหน่งให้รองรับกับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนให้สอดรับกับโครงสร้างตำแหน่งเป็นลำดับถัดไป
 
                การที่ท่านจะจัดสายความก้าวหน้าได้ดีเพียงใด จำเป็นต้องมีความเข้าใจหลักการและวิธีการของการศึกษา ฝึกอบรม รวมทั้งการประเมินค่างาน (Job Evaluation)
จำนวนผู้ชม 8895 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ