SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิธีจัดอันดับสลับกัน (Alternative Ranking)

วิธีจัดอันดับสลับกัน (Alternative Ranking) | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีจัดอันดับสลับกัน (Alternative Ranking), บทความ วิธีจัดอันดับสลับกัน (Alternative Ranking), ตัวอย่าง วิธีจัดอันดับสลับกัน (Alternative Ranking), บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


                                                         วิธีจัดอันดับสลับกัน (Alternative Ranking)
 
วิธีนี้ทำโดยนำรายชื่อพนักงานที่ถูกประเมินทั้งหมดมาให้หัวหน้างานเป็นผู้พิจารณา เช่น มีพนักงานในข่ายได้รับการประเมินทั้งหมด 12 คน  หัวหน้างานจะพิจารณาว่าในจำนวน 12 คนนี้ พนักงานคนใดมีผลงานดีที่สุดก็ให้เอาชื่อคนนั้นใส่ไว้ในอันดับ 1  แล้วพิจารณาต่อว่าที่เหลือ 11 คน คนใดมีผลงานอ่อนที่สุดก็ให้เอาชื่อบุคคลนั้นใส่ไว้ในอันดับ 12 จากนั้นก็พิจารณาต่อว่าในกลุ่มที่เหลือ 10 คน พนักงานคนใดมีผลงานดีที่สุดก็ให้ใส่ชื่อในลำดับที่ 2 แล้วพิจารณาพนักงานที่เหลือ 9 คน ว่าใครมีผลงานอ่อนที่สุดก็ให้ลำดับที่ 11 ไป ให้ทำสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนหมดก็จะได้รายชื่อครบ 12 คน โดยเรียงลำดับตามผลการพิจารณา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 
ลำดับที่ 1  ชื่อผู้มีผลงานดีที่สุด
ลำดับที่ 2  ชื่อผู้มีผลงานดีรองลงมา
ลำดับที่ 3  ชื่อผู้มีผลงานดีรองลงมาอีก
            -
            -
            -
            -
ลำดับที่ 11 ชื่อผู้มีผลงานอ่อนกว่า
ลำดับที่ 12  ชื่อผู้มีผลงานอ่อนที่สุด
 
ถ้าเปรียบเทียบวิธีจัดอันดับแบบตรงๆ (Straight Ranking) กับวิธีจัดอันดับแบบสลับกัน (Alternative Ranking)  จะเห็นว่าการพิจารณาคล้ายกันแต่ต่างกันในวิธีการเล็กน้อย กล่าวคือวิธีการจัดอันดับแบบตรงๆ จะพิจารณาอันดับ 1 แล้วต่อด้วย 2,3,4,5... ไปเรื่อยๆ  จนคนสุดท้ายที่มีผลงานอ่อนที่สุ
 
ดังนั้นจึงเป็นวิธีการพิจารณาจากต้นสุดจนท้ายสุด ขณะที่วิธีจัดอันดับแบบสลับกันจะพิจารณาจากต้นสุดแล้วสลับด้วยท้ายสุด  คนละทีไปเรื่อยๆ ซึ่งวิธีการหลังนี้ช่วยให้ผู้ประเมินได้พิจารณาสองด้านและเป็นการเปรียบเทียบผลงานดีและฝ่ายผลงานอ่อนไปพร้อมๆกัน ทำให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น
 
 
 
จำนวนผู้ชม 5590 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ