SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


แนวคิดในเรื่อง วิธีจัดลำดับ (Ranking Method)

แนวคิดในเรื่อง วิธีจัดลำดับ (Ranking Method) | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิดในเรื่อง วิธีจัดลำดับ (Ranking Method), บทความ แนวคิดในเรื่อง วิธีจัดลำดับ (Ranking Method), ตัวอย่าง แนวคิดในเรื่อง วิธีจัดลำดับ (Ranking Method), บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์
    วิธีจัดลำดับ  (Ranking  Method)

 

วิธีจัดลำดับ  (Ranking  Method)  ซึ่งบางครั้งเราอาจจะพบในชื่อภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันออกไป เช่น  Grading Method, Comparative  Ranking Method,  หรือ  Ranking  Techniques  และหลักของชื่อเหล่านี้ไม่ค่อยต่างกันเท่าไร จึงถือว่าอยู่ในประเภทเดียวกัน

 
วิธีนี้เป็นการนำเอาพนักงานมาเปรียบเทียบและเรียงลำดับว่าใครถูกจัดอยู่ในอันดับอะไร ดังนั้นวิธีนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อพนักงานเหล่นั้นมีจำนวนไม่มาก ลักษณะงานเหมือนกัน  มีผู้บังคับบัญชาคนเดียวกัน  และผู้บังคับบัญชารู้จักพนักงานทุกคนดีว่าใครมีผลงานอย่างไร  ในการประเมินผลโดยวิธีนี้อาจจะแบ่งย่อยลงไปได้อีก คือ
 
วิธีจัดอันดับแบบต่างๆ (Straight Ranking)  วิธีนี้ทำโดยนำเอาพนักงานทั้งหมดในกลุ่มมาให้หัวหน้างานพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเรื่องดังกล่าวมักจะเป็นเรื่องกว้างๆ และพิจารณาแบบรวมๆ โดยไม่สนใจในรายละเอียดมากนัก เช่น พิจารณาในเรื่องความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือพิจารณาในเรื่องความขยันขันแข็งของการปฏิบัติงาน เป็นต้น  หัวหน้างานซึ่งรู้จักลูกน้องทุกคนดีก็จะประเมินได้เลยว่าในหัวข้อดังกล่าวพนักงานคนใดจัดอยู่ในอันดับเหนือกว่าคนใด หรือใครอ่อนกว่าใครในกลุ่มเดียวกัน  สมมุติว่ามีพนักงานทั้งหมด 15 คน ก็จะจัดอันดับได้เลยว่าใครได้อันดับ 1 , 2 , 3 , ....... , สุดท้าย
 
วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกแต่เงื่อนไขของความถูกต้องอยู่ที่หัวหน้างานจะต้องสามารถเปรียบเทียบได้ว่าลูกน้องคนใดอยู่ในอันดับใด  ดังนั้นจึงมักจะใช้วิธีนี้กับพนักงานกลุ่มเล็กๆ ที่พอจะแยกแยะความแตกต่างของคนหนึ่งจากอีกคนหนึ่งได้  และหัวข้อที่ใช้วัดจะต้องไม่สลับซับซ้อนจนทำให้หัวหน้างานเกิดความสับสนหรือไม่แน่ใจในการจัดอันดับของตน
 
ข้อจำกัดของวิธีการจัดอันดับแบบตรงๆ ก็คือว่าหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากอาจจะไม่เหมาะสมที่จะใช้วิธีนี้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  เพราะถ้าหากหัวหน้างานมีพนักงานในความรับผิดชอบมากก็ยากที่จะรู้ได้ว่าพนักงานคนใดเหนือกว่าพนักงานคนใดในเรื่องหนึ่งๆ แต่ถ้าหากจะใช้วิธีแบ่งกลุ่มเล็กๆ หลายกลุ่มย่อมจะเกิดปัญหาว่าคนที่ได้อันดับที่ 1  ของกลุ่มหนึ่งอาจจะอ่อนกว่าคนที่ได้อันดับ 5 ของอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้
 
นอกจากวิธีจัดอันดับแบบตรงๆ นี้มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความแตกแยกของพนักงานหลังจากการประเมิน เพราะพนักงานแต่ละคนจะถูกจัดอันดับจากสูงลงมาต่ำ ทุกคนมีอันดับต่างกันย่อมก่อให้เกิดการเปรียบเทียบและไม่พอใจซึ่งกันและกัน ผลเสียอาจจะมีมากขึ้นก็ได้
 
 
จำนวนผู้ชม 7433 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ