SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ข้อพิจารณา ในการให้พนักงานขององค์การร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมินค่างาน

ข้อพิจารณา ในการให้พนักงานขององค์การร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมินค่างาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อพิจารณา ในการให้พนักงานขององค์การร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมินค่างาน, บทความ ข้อพิจารณา ในการให้พนักงานขององค์การร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมินค่างาน, ตัวอย่าง ข้อพิจารณา ในการให้พนักงานขององค์การร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมินค่างาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


    
ข้อพิจารณาในการให้พนักงานขององค์การร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมินค่างาน
 
หลังจากที่ได้แจ้งให้ทุกฝ่ายได้ทราบถึงแผนการของการประเมินค่างานแล้ว สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อมาคือหน่วยงานใด ควรจะเป็นผู้ทำการประเมินค่างาน ในเรื่องนี้  Elizabeth Lanham  ได้เสนอทางเลือกและผลดีผลเสียของแต่ละทางเลือกไว้ คือ
 
 
 
ข้อได้เปรียบ
 
  1. ทำให้กลุ่มผู้ประเมินค่างานได้รู้และเข้าใจทุกแง่มุมในองค์การเป็นอย่างดี
  2. ทำให้พนักงานมีส่วนร่วมในภารกิจนี้ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้อคติต่างๆที่มีอยู่ ในกลุ่มผู้ประเมินค่างานมีน้อยลง
  3. ช่วยให้พนักงานภายในองค์การได้เรียนรู้และปฏิบัติงานของการประเมินค่างานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะช่วยให้บุคคลเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องไปได้
  4. ช่วยลดระยะเวลาของการประเมินค่างานให้สั้นลง
 
ข้อเสียเปรียบ
 
  1. อาจทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษากับพนักงานขององค์การที่ให้ปฏิบัติงานร่วมกัน ความเห็นของทั้งสองฝ่ายอาจไม่ลงรอยกันได้
  2. อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่างฝ่ายอาจแย้งกันในเรื่องของอำนาจหน้าที่ และต่างก็พยายามปัดความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน
  3. ค่าใช้จ่ายในการนี้ย่อมสูง คือต้องจ่ายให้แก่บริษัทที่ปรึกษาและยังต้องจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานภายในองค์การอีกด้วย
 
ในกระบวนวิธีการทั้งสามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  วิธีสุดท้ายค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากที่สุด    แต่อย่างไรก็ตามต้องดูถึงสภาพขององค์การของแต่ละแห่งอีกด้วย  กล่าวคือ ถ้าเป็นองค์การขนาดเล็ก มีปริมาณและประเภทของงานเพียงไม่กี่อย่าง การจ้างบริษัทที่ปรึกษาก็อาจจะสิ้นเปลืองเกินกว่าองค์การนั้นจะจ่ายได้
 
ดังนั้นอาจจะให้พนักงานของตนพอที่มีความรู้อยู่บ้างให้ทำหน้าที่ประเมินค่างาน แต่คุณภาพของการประเมินค่างานดังกล่าวอาจจะไม่ดีนักเนื่องจากพนักงานดังกล่าวอาจจะขาดประสบการณ์ทางด้านนี้ ส่วนในกรณีที่เป็นองค์การขนาดใหญ่หรือองค์การที่มีการขยายงานอยู่ตลอดเวลาการประเมินค่างานต้องมีอย่างสม่ำเสมอ การจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้ทำการประเมินค่างานจึงค่อนข้างสิ้นเปลือง  และยังขาดความต่อเนื่องอีกด้วย ลักษณะเช่นนี้จึงควรจัดตั้งฝ่ายหรือแผนกประเมินค่างานขึ้นเป็นขององค์การเองเพื่อรับผิดชอบในเฉพาะเรื่องนี้  แต่โดยทั่วไปฝ่ายหรือแผนกประเมินค่างานนี้มักจะมีขนาดเล็กเพราะใช้พนักงานเพียงไม่กี่คน  ดังนั้นจึงควรให้ไปสังกัดกับฝ่ายอื่นๆ เช่น อาจจะสังกัดอยู่กับฝ่ายบริหารงานบุคคล หรือฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์  เพราะทั้งสองฝ่ายนี้จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลพนักงานขององค์การอยู่แล้ว
 
ภายในฝ่ายหรือแผนกประเมินค่างานนั้นควรจะมีผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้างานเพียงคนเดียวและอาจมีผู้ช่วยหรือพนักงานร่วมด้วยตามแต่ปริมาณงานที่มีมากน้อยเพียงไร นอกจากนั้นยังอาจจะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาที่จะให้คำแนะนำหรือให้ความร่วมมือในลักษณะอื่นๆ ก็ได้ตามแต่สมควร  แต่ข้อดีของการมีคณะกรรมการที่ปรึกษาคอยช่วยเรื่องการประเมินค่างานนั้นมีอยู่ 2 ประการที่สำคัญ
 
 
ประการแรก   ทำให้ได้ข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ มากขึ้น  รวมทั้งได้รับรู้ทัศนคติและความคิดเห็นที่แตกต่างกันเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 
ประการที่สอง  ทำให้ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ มากขึ้น  โดยที่บุคคลเหล่านั้นจะเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของงานประเมินค่างานด้วย  ถ้าเกิดความล้มเหลว เมื่อไรตนเองก็ย่อมจะปฏิเสธความรับผิดชอบร่วมไม่ได้  นอกจากนั้นถ้าเปิดโอกาสให้ผู้นำกรรมกรหรือผู้นำสหภาพแรงงานเข้าร่วมเป็นกรรมการแล้ว โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในเรื่องค่าตอบแทนย่อมน้อยลง
 
 
 
จำนวนผู้ชม 4740 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ