SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การวิเคราะห์งาน แบบผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกัน

การวิเคราะห์งาน แบบผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกัน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การวิเคราะห์งาน แบบผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกัน, บทความ การวิเคราะห์งาน แบบผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกัน, ตัวอย่าง การวิเคราะห์งาน แบบผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกัน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การวิเคราะห์งาน  แบบผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกัน
 
 
 
Adolph Langsner และ Herbert G. Zollitsch  ได้เสนอวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์งานหลายวิธีเช่น การสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ การส่งแบบสอบถามไปยังพนักงานและหัวหน้างาน การขอข้อมูลจากแผนก ศึกษาเวลาการปฏิบัติงาน การจัดประชุมร่วมกับหัวหน้างานและคนงานบางกลุ่ม และวิธีผสมผสานหลายๆ วิธีเข้าด้วยกัน แต่ทั้งสองท่านได้สรุปว่าวิธีที่สมบูรณ์ที่สุดคือการผสมผสานหลายวิธีเข้าไปด้วยกัน โดยกระทำดังนี้
 
ขั้นแรก  ให้ส่งแบบสอบถามนั้นๆ ไปยังพนักงานให้ตอบคำถามนั้น แต่ก่อนที่จะให้ตอบแบบสอบถามดังกล่าวก็ให้มีการอธิบาย คำถามให้ชัดเจนเสียก่อน
 
ขั้นที่สอง  เมื่อพนักงานกรอกแบบสอบถามครบถ้วนแล้วก็ให้พนักงานเหล่านั้นส่งแบบสอบถามดังกล่าวไปให้หัวหน้างาน
 
ขั้นที่สาม ในขณะที่พนักงานกำลังอยู่ในระหว่างตอบแบบสอบถามนั้น นักวิเคราะห์งานก็จะจัดเตรียมแบบสอบถามที่ค่อนข้างละเอียดเพื่อให้หัวหน้างานเป็นผู้ตอบ
 
ขั้นที่สี่ หัวหน้างานจะตรวจสอบแบบสอบถามที่พนักงานส่งมาให้ ทำการแก้ไขพร้อมทั้งกรอกแบบสอบถามในส่วนของตนให้สมบูรณ์ แล้วส่งแบบสอบถามทั้งหมดให้แก่นักเคราะห์งาน
 
ขั้นที่ห้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคำตอบที่ได้นั้น นักวิเคราะห์งาน อาจจะขอสัมภาษณ์พนักงานเพื่อตรวจสอบคำตอบอีกครั้งหนึ่ง
 
ขั้นที่หก  จัดให้มีการประชุมร่วมกันกับหัวหน้างานและกลุ่มตัวแทนของพนักงานเพื่อให้เกิดความกระจ่างในงาน ทั้งหลายก่อนที่จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งาน
 
ขั้นที่เจ็ด  ให้เอาข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบ วิเคราะห์ และเรียบเรียงโดยหัวหน้างาน นักวิเคราะห์งานร่วมกับคณะกรรมการการประเมินค่างาน เพื่อตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องการพรรณนาลักษณะงาน การกำหนดลักษณะงานเฉพาะของงานและการประเมินค่างาน
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3848 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ