SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เงื่อนไขที่จำเป็นบางประการต่อการสร้างและรักษาระบบแรงงานสัมพันธ์

เงื่อนไขที่จำเป็นบางประการต่อการสร้างและรักษาระบบแรงงานสัมพันธ์ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เงื่อนไขที่จำเป็นบางประการต่อการสร้างและรักษาระบบแรงงานสัมพันธ์, บทความ เงื่อนไขที่จำเป็นบางประการต่อการสร้างและรักษาระบบแรงงานสัมพันธ์, ตัวอย่าง เงื่อนไขที่จำเป็นบางประการต่อการสร้างและรักษาระบบแรงงานสัมพันธ์, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์เงื่อนไขที่จำเป็นบางประการต่อการสร้างและรักษาระบบแรงงานสัมพันธ์
 

         การยอมรับจากฝายนายจ้างว่าลูกจ้างหรือคนงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่พยามทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

         ทัศนคติคนงานหรือพนักงานที่จะผลิตผลงานหรือสินค้าให้คุ้มค่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับจากนายจ้าง

         ควรจัดให้มีกระบวนการร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานเกี่ยวกับสภาพการทำงาน เครื่องอำนวยความสะดวก ทัศนคติของผู้บังคับบัญชาและสิทธิโดยชอบธรรมต่างๆ

         ควรหลีกเลี่ยงการถูกครอบงำโดยอิทธิพลของนักการเมืองที่ผลักดันให้มีการนัดหยุดงานหรือการประท้วงเพื่อผลทางการเมือง

         ควรจัดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่มีความยุติธรรมและเหมาะสม ตลอดจนมีสภาพการทำงานที่น่าพอใจ

         ควรมีนโยบายที่ปันส่วนกำไร (Profit Sharing)

         ควรจัดให้มีระบบการศึกษาและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับโดยเฉพาะในหลักสูตรมนุษยสัมพันธ์ แรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ

         ควรจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้พนักงานได้รับทราบถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเขา

         การสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เช่นอาจประยุกต์ใช้การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objective )  การสร้างกลุ่มคุณภาพงาน (Quality Control Circle : QCC) เป็นต้น

 

 

จำนวนผู้ชม 5556 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ