ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เงื่อนไขที่จำเป็นบางประการต่อการสร้างและรักษาระบบแรงงานสัมพันธ์

เงื่อนไขที่จำเป็นบางประการต่อการสร้างและรักษาระบบแรงงานสัมพันธ์ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เงื่อนไขที่จำเป็นบางประการต่อการสร้างและรักษาระบบแรงงานสัมพันธ์, บทความ เงื่อนไขที่จำเป็นบางประการต่อการสร้างและรักษาระบบแรงงานสัมพันธ์, ตัวอย่าง เงื่อนไขที่จำเป็นบางประการต่อการสร้างและรักษาระบบแรงงานสัมพันธ์, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์เงื่อนไขที่จำเป็นบางประการต่อการสร้างและรักษาระบบแรงงานสัมพันธ์
 

         การยอมรับจากฝายนายจ้างว่าลูกจ้างหรือคนงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่พยามทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

         ทัศนคติคนงานหรือพนักงานที่จะผลิตผลงานหรือสินค้าให้คุ้มค่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับจากนายจ้าง

         ควรจัดให้มีกระบวนการร้องทุกข์ และรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานเกี่ยวกับสภาพการทำงาน เครื่องอำนวยความสะดวก ทัศนคติของผู้บังคับบัญชาและสิทธิโดยชอบธรรมต่างๆ

         ควรหลีกเลี่ยงการถูกครอบงำโดยอิทธิพลของนักการเมืองที่ผลักดันให้มีการนัดหยุดงานหรือการประท้วงเพื่อผลทางการเมือง

         ควรจัดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่มีความยุติธรรมและเหมาะสม ตลอดจนมีสภาพการทำงานที่น่าพอใจ

         ควรมีนโยบายที่ปันส่วนกำไร (Profit Sharing)

         ควรจัดให้มีระบบการศึกษาและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับโดยเฉพาะในหลักสูตรมนุษยสัมพันธ์ แรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ

         ควรจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้พนักงานได้รับทราบถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเขา

         การสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เช่นอาจประยุกต์ใช้การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objective )  การสร้างกลุ่มคุณภาพงาน (Quality Control Circle : QCC) เป็นต้น

 

 

จำนวนผู้ชม 5389 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55149 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน