SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อุปสรรคของการจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมในองค์การ

อุปสรรคของการจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมในองค์การ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ อุปสรรคของการจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมในองค์การ, บทความ อุปสรรคของการจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมในองค์การ, ตัวอย่าง อุปสรรคของการจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมในองค์การ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์อุปสรรคของการจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมในองค์การ
 
 
บริษัทเอกชนโดยทั่วไปจะจัดให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล เป็นแผนกหนึ่งในสี่ของสายงานบริหารงานบุคคล คือ แผนกสรรหาและคัดเลือก  แผนกบริหารค่าจ้างและเงินเดือน แผนกสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ แผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล ในทัศนะของผู้บริหาร (อาจเป็นเจ้าของกิจการ) มักจะมองมไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการจัดตั้งหน่วยงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล ด้วย สาเหตุหลายประการคือ
  1. หน่วยงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล มีค่าใช้จ่ายสูง และไม่ค่อยมีรายรับ ยกเว้นเอกชนที่มีลักษณะเป็นกลุ่มบริษัทและมีศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่มอาจจัดหลักสูตร และเก็บค่าเข้าอบรมจากกลุ่มบริษัทได้
  2. การฝึกอบรมและพัฒนาโดยทั่วไปไม่มีข้อผูกมัดผู้เข้าฝึกอบรม ว่าต้องทำงานให้บริษัทจนเกษียณอายุ ดังนั้นพอฝึกอบรมและพัฒนาเสร็จก็ลาออกจากบริษัทไป ดังนั้นเจ้าของกิจการอาจเห็นเป็นการสูญเปล่าในการลงทุนได้
  3. มีตลาดวิชาการภายนอก มีการจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลมากมาย นับว่าเป็นคู่แข่งของหน่วยงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลโดยตรง เพราะเจ้าของกิจการอาจคิดอยู่เสมอว่าไม่จำเป็นต้องมีหน่วยงานนี้ก็ได้ ส่งพนักงานไปเข้ารับสัมมนาตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจประหยัดกว่า
  4. การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการฝึกอบรมต่อเนื่องและอาศัยเวลาพอสมควรจึงจะสามารถประเมินผลได้ ซึ่งไม่อาจทันใจเจ้าของกิจการซึ่งต้องการเห็นผลโดยทันที
 
 
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่างานทางด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลเป็นงานที่ท้าทายและสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ บางครั้งอาจต้องดำเนินการฝึกอบรมทุกกระบวนการด้วยตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นงานที่ได้แสดงความสามารถด้านฝึกอบรม ถ้าทำสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายก็จะมีการตอบรับ ยอมรับในความสามารถ ทางด้านการพัฒนาของผู้จัดโครงการฝึกอบรม หรือหน่วยงานฝึกอบอบรม.
 
จำนวนผู้ชม 3652 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ