SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม

การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม, บทความ การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม, ตัวอย่าง การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
 
 
ความจำเป็นในการฝึกอบรม คือ ความจำเป็นในการฝึกอบรมขององค์การใดองค์การหนึ่ง หรือสภาพปัญหาเกี่ยวกับบุคคลในองค์การซึ่งต้องการดำเนินการหรือแก้ไขด้วยการฝึกอบรม เพื่อให้องค์การสามารถดำเนินไปสู่จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
จากความหมายดังกล่าว สามารถแสดงความจำเป็นในการฝึกอบรมในลักษณะแผนภาพ ได้ดังนี้
 
 
จากภาพจะเห็นได้ว่าความจำเป็นในการฝึกอบรม จะต้องเริ่มพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลในหน่วยงานเสียก่อนว่ามีอะไรบ้าง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ต้องการ กรณีที่บุคคลใดมีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานก็ไม่มีความจำเป็นในการฝึกอบรม ส่วนบุคคลที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานนั้นจะรีบสรุปโดยทันทีว่าเป็นบุคคลที่มีความจำเป็นในการฝึกอบรมก็ยังไม่ได้แต่จะต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า สาเหตุที่บุคคลผู้นั้นมีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานเป็นเพราะขาดความรู้ ขาดทักษะหรือมีทัศนะคติที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าใช่ก็แสดงว่าบุคคลผู้นั้นมีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม แต่ถ้าเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น เป็นเพราะเครื่องมือเครื่องใช้ชำรุดบกพร่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติงานไม่เหมาะสม สภาพบรรยากาศของหน่วยงานไม่ดีทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจตกต่ำ ฯลฯ ลักษณะเหล่านี้ การฝึกอบรมไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ จึงไม่ได้เรียกว่าความจำเป็นในการฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาจึงต้องแก้จากสาเหตุของปัญหานั้นๆ จึงจะสามารถบำบัดอาการของปัญหาให้หมดสิ้นไปได้
 
 
โดย อาจารย์เกื้อจิตร  ชีระกาญจน์
 
จำนวนผู้ชม 8425 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ