SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประเภทของความจำเป็นในการฝึกอบรม

ประเภทของความจำเป็นในการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทของความจำเป็นในการฝึกอบรม, บทความ ประเภทของความจำเป็นในการฝึกอบรม, ตัวอย่าง ประเภทของความจำเป็นในการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ประเภทของความจำเป็นในการฝึกอบรม
 
 
ประเภทความจำเป็นในการฝึกอบรม สามารถจำแนกได้เป็น  2 ประเภทใหญ่ ด้วยกัน คือ ความจำเป็นในการฝึกอบรมที่ชัดแจ้ง (Obvious Needs)  ความจำเป็นในการฝึกอบรมที่ต้องค้นหา  (Hidden Needs)
 
 
ความจำเป็นในการฝึกอบรมที่ชัดแจ้ง  เป็นความจำเป็นในการฝึกอบรมที่หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ผู้บริหารงานฝึกอบรม สามารถจะบอกได้โดยอาศัยเพียงสามัญสำนึกประสบการณ์หรือการนึกคิดถึงเหตุผลตามปกติเท่านั้น ไม่ต้องทำการสำรวจหรือวิเคราะห์อย่างจริงจัง เพราะความจำเป็นเหล่านั้นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดแจ้ง ไม่จำเป็นต้องค้นหาอีก เช่น กรณีรับพนักงานเข้าทำงานใหม่ การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน การนำเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ  ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ นับว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการฝึกอบรมได้จัดเจนพอสมควร
 
 
อย่างไรก็ตาม ความจำเป็นในการฝึกอบรมตามลักษณะข้างต้นนี้ หากพิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นว่า ความชัดแจ้งที่ว่านี้เป็นเพียงแต่ทำให้รู้สึกว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำการฝึกอบรมเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าความจำเป็นดังกล่าวมีขนาดมากน้อยแค่ไหน มีลักษณะอย่างไรบ้าง และรีบด่วนขนาดไหนเมื่อเปรียบเทียบกับความจำเป็นอย่างอื่นๆ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นความจำเป็นในการฝึกอบรมที่ชัดแจ้งแล้วก็ตาม ก็ยังต้องทำการสำรวจเพื่อทราบปริมาณและลักษณะของความต้องการที่แท้จริง  เพื่อจะได้สามารถวางโครงการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้อง
 
ความจำเป็นในการฝึกอบรมที่ต้องค้นหา  เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่หน่วยงานต่างๆ จะต้องมีหน้าที่บริหารการฝึกอบรมเพื่อให้รับผิดชอบการฝึกอบรมโดยเฉพาะ ก็เพื่อจะสามารถบอกได้ว่ามีการฝึกอบรมประเภทใด อย่างไร จึงจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาขององค์การหรือช่วยสนับสนุนให้องค์การสามารถดำเนินไปสู่จุดหมายหรือวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย ตลอดจนปัญหาขององค์การ เช่นกับเดียวแพทย์ทำการศึกษาประวัติคนไข้ แล้วตรวจอาการอย่างละเอียดก่อนวินิจฉัยและให้การรักษานั่นเอง
 
โดยทั่วไป ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การส่วนมากจะไม่สามารถบอกได้โดยอาศัยเพียงสามัญสำนึกว่ามีความจำเป็นต้องฝึกอบรมหรือไม่ เช่น มีงานคั่งค้างมากผลงานไม่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ผลผลิตตกต่ำ สิ้นเปลืองมาก คนขาดงานบ่อย อัตราการโยกย้าย หรือเข้าออกงานสูง มีการ้องทุกข์มากเป็นต้น ปัญหาการบริหารเหล่านี้ เป็นเพียงอาการที่ส่อแสดงว่าอาจมีความจำเป็นในการฝึกอบรมเท่านั้น ถ้าต้องการทราบว่ามีความจำเป็นในการฝึกอบรมจริงหรือไม่ และความจำเป็นมีลักษณะเช่นไร จะต้องทำการศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
 
 
จำนวนผู้ชม 4321 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ