SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทคนิคในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม

เทคนิคในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เทคนิคในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม, บทความ เทคนิคในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม, ตัวอย่าง เทคนิคในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์เทคนิคในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
 
 
การสำรวจวิเคราะห์หาความจำเป็นทั้ง 5 ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น มีเทคนิคหรือวิธการที่นิยมใช้กัน 5 วิธี คือ
  1. การสัมภาษณ์ (Interview)  การสัมภาษณ์ผู้ทำงานในระดับต่างๆนับว่าเป็นเครื่องมือในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมที่ดีวิธีหนึ่ง เพราะการสัมภาษณ์จะทำให้ทราบปัญหาได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิด ผู้สัมภาษณ์ไม่จำเป็นต้องถามหรือพูดถึงเรื่องการฝึกอบรมว่าเขาต้องการฝึกอบรมอะไร เพียงแต่ถามถึงปัญหาข้อขัดข้อง อุปสรรคในการทำงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข เพื่อประมวลสิ่งเหล่านี้แล้วนำไปวิเคราะห์เพื่อจะได้ทราบว่าพนักงานมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมในเรื่องใดบ้าง
  2.  กรส่งแบบสอบถาม (Questionnaire)  การรวบรวมข้อมูลวิธีนี้นิยมใช้กันมากเพราะเหมาะกับการรวบรวมข้อเท็จจริงจากคนจำนวนมาก ซึ่งสามารถทำได้รวดเร็วและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย แบบสอบถามโดยทั่วไปมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่กำหนดคำตอบไว้ให้เลือกและแบบเปิดโอกาสให้ตอบโดยอิสระ
 
ข้อดีของการใช้แบสอบถาม คือ ผู้ตอบไม่ต้องประจันหน้ากับผู้สัมภาษณ์การแสดงความคิดเห็นอาจถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากกว่า  ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบสอบถามว่าจะสามารถได้ข้อมูลตรงกับจุดที่ต้องการหรือไม่ ประเด็นต่างๆที่นำมากำหนดในแบบสอบถามส่วนใหญ่ก็เป็นทำนองเดียวกับการสัมภาษณ์นั่นเอง
  1. การสังเกต (Observation)  เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลวิธีหนึ่ง ซึ่งโดยปกติมักจะใช้ประกอบกับวิธีอื่น เพราะการสังเกตเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรก็ดีการสังเกตบางครั้งก็ช่วยให้เห็นสภาพการณ์บางอย่าง ซึ่งไม่สามารถจะค้นพบจากการรวบรวมวิธีอื่น
  2. การศึกษาค้นคว้า (Study)  หมายถึงการค้นคว้าข้อเท็จจริงจากเอกสารที่มีอยู่ในองค์การ เช่น รายงานประจำปี รายงานการปฏิบัติงานบันทึกการร้องทุกข์ และรายงานการประชุม เป็นต้น
  3. การประชุม (Meetings)  เป็นวิธการรวบรวมข้อมูลอีกวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยบอกข้อเท็จจริงอย่างคร่าวๆ การประชุมนั้นโดยปกติมักเป็นการประชุมผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานในองค์การเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ และหาวิธีการแก้ไข ซึ่งบางปัญหาก็อาจจะต้องแก้ไขด้วยการฝึกอบรม
 
วิธีที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทั้ง 5 ประการ ดังกล่าวมานี้ การส่งแบบสอบถามนับว่าเป็นวิธีที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด อย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปได้แล้ว หากนำวิธีการอื่นมาใช้ ประกอบด้วยก็ย่อมจะทำให้ข้อเท็จจริงที่ได้รับ มีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้น 
 
 ลงวันที่ 11/04/2006 13:25:36
จำนวนผู้ชม 4726
ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51858 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127977 คน