SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การวิเคราะห์และการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม

การวิเคราะห์และการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การวิเคราะห์และการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม, บทความ การวิเคราะห์และการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม, ตัวอย่าง การวิเคราะห์และการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การวิเคราะห์และการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม
 
 
เมื่อรวบรวมข้อมูล หรือข้อเท็จจริงมาได้เรียบร้อยแล้วก็จะต้องนำมาวิเคราะห์ว่าปัญหาต่างๆ มีสาเหตุจากอะไร มีบุคคลใดบ้างที่เกี่ยวข้องและมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรหลังจากนั้นจึงนำมาเขียนกำหนดเป็นความจำเป็นในการฝึกอบรม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของหลักการและเหตุผลในการฝึกอบรมอันเป็นแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
 
การกำหนดความจำเป็นดังกล่าวควรดำเนินการดังนี้
 
  1. ระบุสภาพและปัญหาและวิธีการแก้ไขที่ต้องใช้การฝึกอบรมเข้าช่วยนั้นเป็นการแก้ไขในด้านใด ความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
  2. กำหนดว่า พนักงานคนใด กลุ่มใด หรือระดับใดที่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรม
  3. ลำดับความสำคัญของความจำเป็นว่าความความจำเป็นเรื่องไหน เป็นเรื่องรีบด่วนต้องจัดการแก้ไขปัญหาก่อน โดยพิจารณาถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น
 
จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมนั้นมีความสำคัญต่อผลสำเร็จของการฝึกอบรมอย่างยิ่ง การดำเนินการในขั้นรายละเอียดนั้นต้องอาศัยความช่วยเหลือร่วมมือจากทุกฝ่าย อย่างไรก็ดี สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารการฝึกอบรมก็จะต้องเป็นประจักษ์สำคัญในการสำรวจวิเคราะห์และค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม เพราะฉะนั้นผู้บริหาร การฝึกอบรมจึงจำเป็นต้องมีความรู้และมีความสามารถในการสำรวจวิเคราะห์หาความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการฝึกอบรมนั้น ผู้ที่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบอย่างมากก็ได้แก่ผู้บริหารการฝึกอบรมนั่นเอง
จำนวนผู้ชม 4197 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ