SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างแนวการสัมภาษณ์ เพื่อ หาความจำเป็นในการฝึกอบรม

ตัวอย่างแนวการสัมภาษณ์ เพื่อ หาความจำเป็นในการฝึกอบรม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างแนวการสัมภาษณ์ เพื่อ หาความจำเป็นในการฝึกอบรม, บทความ ตัวอย่างแนวการสัมภาษณ์ เพื่อ หาความจำเป็นในการฝึกอบรม, ตัวอย่าง ตัวอย่างแนวการสัมภาษณ์ เพื่อ หาความจำเป็นในการฝึกอบรม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ตัวอย่างแนวการสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงในการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
 
 
พนักงาน
 
        -   คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับลักษณะงานของคุณ
        -   คุณชอบอะไร เกี่ยวกับงานที่คุณทำมากที่สุด และอะไรน้อยที่สุด
        -   งานส่วนที่ว่านี้กระทบถึงตัวคุณอย่างไร กระทบถึงผู้บังคับบัญชา และกระทบถึงแผนงานขององค์การอย่างไร
        -   อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาดังกล่าว
        -   คุณคิดว่างานชิ้นใด เรื่องใด ควรปรับปรุงบ้าง
        -   คุณได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงไปแล้วเพียงใด
        -   คุณต้องการความช่วยเหลือบ้างหรือไม่ ถ้าต้องการ ต้องการลักษณะไหน จากใคร
 
ผู้บังคับบัญชา
 
        -   คุณเห็นว่า ควรปรับปรุงพนักงานงานในบังคับบัญชา ในด้านใด เรื่องใดบ้าง
        -   การทำงานในเรื่องนั้นมีปัญหาอะไร
        -   ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบกระเทือนแผนงานขององค์การอย่างไร
        -   มีอะไรบ้างที่คุณอยากให้พนักงานงานในบังคับบัญชา ของคุณทำได้ แต่ในขณะนี้เขายังไม่สามารถทำได้
        -   คุณช่วยคนเหล่านี้ปรับปรุงความสามารถบ้างหรือไม่ เขาต้องการความช่วยเหลือบ้างหรือไม่ ถ้าต้องการ ต้องการ
            ลักษณะใด จากใคร
        -   คุณเห็นด้วยกับความจำเป็นในการฝึกอบรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงใด (วิเคราะห์มาจากการสัมภาษณ์ข้างต้น)
            ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
        -   งานตรงไหนที่คุณคิดว่าควรปรับปรุงในการบริหารงานขององค์การ
        -   คุณคิดว่าพนักงานงาน ของคุณที่มีอยู่จะทำได้ดีกว่านี้หรือไม่ ทำไม
        -   ข้อบกพร่องอะไรในขณะนี้ที่กระทบกระเทือนแผนงานขององค์การ
        -   คุณต้องการอัตรากำลังขนาดไหนมีคุณวุฒิอย่างไร (ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้) โดยเฉพาะตำแหน่งที่เป็นหัวใจ
            สำคัญทางด้านบริหาร และทางด้านเทคนิค
        -   แผนงานขององค์การที่วางไว้จะเข้ากันกับความต้องการดังกล่าวนี้แค่ไหนเพียงใด
        -   คุณคิดจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3824 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ