SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน ขั้นที่ 4 : ขั้นนำข้อมูลไปใช้

ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน ขั้นที่ 4 : ขั้นนำข้อมูลไปใช้ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน ขั้นที่ 4 : ขั้นนำข้อมูลไปใช้, บทความ ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน ขั้นที่ 4 : ขั้นนำข้อมูลไปใช้, ตัวอย่าง ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน ขั้นที่ 4 : ขั้นนำข้อมูลไปใช้, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน ขั้นที่ 4 :  ขั้นนำข้อมูลไปใช้
 
 
 
ภายหลังที่ได้มีการวิเคราะห์งานแล้วจะได้เอกสารบรรยายลักษณะงาน และเอกสารระบุคุณสมบัติของงานซึ่งเอกสารทั้ง 2 ดังที่ได้กล่าวในช่วงต้น มาแล้วว่าจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการนำไปใช้ได้ในทุกหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผู้ที่ใช้เอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานนั้น เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นบุคคลทุกระดับในองค์การ เช่น ผู้บริหารจะใช้เป็นเครื่องมือหรือกรอบในการวางแผนในการสรรหาคัดเลือก ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ สำหรับพนักงานทั่วไปก็จะใช้เป็นคู่มือในการอ้างอิงเมื่อเกิดความไม่เข้าใจในขอบเขตหรือเนื้อหางาน เป็นต้น สำหรับในส่วนของการบริหารค่าตอบแทน การวิเคราะห์งานเป็นพื้นฐานในการทำการประเมินค่างาน (Job Evaluations)  ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในที่สุด
จำนวนผู้ชม 3289 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ