ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การวิเคราะห์ตำแหน่งงานตามระบบแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ตำแหน่งงานตามระบบแบบสอบถาม | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ตำแหน่งงานตามระบบแบบสอบถาม, บทความ การวิเคราะห์ตำแหน่งงานตามระบบแบบสอบถาม, ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตำแหน่งงานตามระบบแบบสอบถาม, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การวิเคราะห์ตำแหน่งงานตามระบบแบบสอบถาม
 (The Position analysis Questionnaire System)
 
 
การวิเคราะห์ตำแหน่งงานนี้พัฒนาขึ้นมาโดยนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม 3 ท่าน จากมหาวิทยาลัย Purdue โดยแบ่งส่วนประกอบของงานออกเป็น 6 ส่วน คือ

  ข้อมูลนำเข้า (Information Input)  เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่คนงานได้มาเพื่อการทำงาน และวิธีการได้ข้อมูลนั้น

  กระบวนการใช้ความคิด (Mental Processes)  เกี่ยวกับการตัดสินใจ การวางแผน การใช้เหตุผลในการทำงาน

 ผลผลิตที่ทำได้ (Work Output)  เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกาย การใช้เครื่องมือต่างๆ

 ความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Relationship with Other Persons)  เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล ที่เกี่ยวกับงาน

 บริบทของงาน (Job Context) บริบท หรือสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ และทางสังคม เช่น สภาพะงาน  ที่พนักงานต้องไปเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่มีความกดดัน หรืออันตราย ฯลฯ

 ลักษณะอื่นๆ ของงาน (Other Job Characteristics) เช่นตารางเวลา , ความรับผิดชอบ , วิธีการจ่าย ฯลฯ

 
ส่วนประกอบทั้ง 6 ส่วนนี้ แต่ละส่วนจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนประกอบย่อย (Element) ในแต่ละส่วนประกอบย่อยนี้จะถูกวิเคราะห์โดยตั้งเป็น แบบสอบถาม 5 สเกล (Five – Point Scale)  ข้อมูลที่ได้จะมาแจกแจงเป็นผลทางสถิติออกมา
 
จำนวนผู้ชม 5101 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน