SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน ขั้นที่ 1 : การเตรียมการวิเคราะห์งาน

ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน ขั้นที่ 1 : การเตรียมการวิเคราะห์งาน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน ขั้นที่ 1 : การเตรียมการวิเคราะห์งาน, บทความ ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน ขั้นที่ 1 : การเตรียมการวิเคราะห์งาน, ตัวอย่าง ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน ขั้นที่ 1 : การเตรียมการวิเคราะห์งาน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน ขั้นที่ 1 :  การเตรียมการวิเคราะห์งาน
 
 
 
 
  การเตรียมตัวที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการทำงาน การเตรียมตัวจะช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ในแง่ของการวิเคราะห์งาน นักวิเคราะห์งานจะต้องเตรียมตัวก่อนเริ่มลงมือทำการวิเคราะห์งานโดยจะต้อง ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ในการทำการวิเคราะห์งาน   เสียก่อนว่าทำไปเพื่ออะไร  ถ้าทำการวิเคราะห์งานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง  เช่น เพื่อการกำหนดค่าจ้าง นักวิเคราะห์งานก็จำเป็นต้องทราบถึงวิธีการประเมินค่างานที่องค์การจะใช้ด้วย เพื่อจะได้ออกแบบการวิเคราะห์งานให้สอดคล้องกับแบบการประเมินค่างานนั้นๆ
 
  เนื่องจากการวิเคราะห์งานนั้นต้องอาศัยข้อมูลจากคนหลายฝ่าย นักวิเคราะห์งานที่ดีจำเป็นต้อง สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ให้ข้อมูล   ผู้บริหารระดับสูงอาจช่วยนักวิเคราะห์งานโดยการประชาสัมพันธ์โครงการทำการวิเคราะห์งาน  และแนะนำผู้ที่จะเข้ามาทำการวิเคราะห์งานตลอดจนขอความร่วมมือนามขององค์การ  นักวิเคราะห์งาน ควรมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การรวมถึงแผนกต่างๆ ในองค์การ หรือมีโอกาสได้พบปะกับหัวหน้างานที่สำคัญก่อนเริ่มลงมือทำการวิเคราะห์งาน  เพื่อช่วยสร้างสายสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดี การนัดหมายหรือกำหนดเวลาในการเก็บข้อมูลในหน่วยงานควรกำหนดไว้ล่วงหน้า เครื่องมือต่างๆ ที่จะใช้ในการทำการวิเคราะห์งาน ควรเตรียมให้พร้อม เช่น สมุดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง  แบบสอบถาม  แนวคำถามต่างๆ ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ จำนวนผู้ช่วยในการวิเคราะห์งาน เป็นต้น
 
 
 
จำนวนผู้ชม 5243 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ