SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การวิเคราะห์งานคืออะไร

การวิเคราะห์งานคืออะไร | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การวิเคราะห์งานคืออะไร, บทความ การวิเคราะห์งานคืออะไร, ตัวอย่าง การวิเคราะห์งานคืออะไร, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การวิเคราะห์งานคือ กระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับงานโดยใช้วิธีการศึกษาส่วนประกอบของงานอย่างเป็นระบบ เพื่อมาจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  และกำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification)  แล้วนำไปใช้ประเมินค่างาน (Job Evaluation)  และกิจกรรมอื่นๆ ในหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เช่น การบรรจุตำแหน่ง  การอบรม การเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น
 
เมื่อพิจารณาถึงคำจำกัดความของการวิเคราะห์งานแล้ว เราจะเห็นว่าการวิเคราะห์งานเป็นกระบวนการ (Process) นั่นคือต้องมีระบบ และขั้นตอนในการทำระบบการวิเคราะห์งานอาจแสดงได้ตามรูป
 
ระบบการวิเคราะห์งาน
(The Job Analysis System)
 
 
เมื่อพิจารณาระบบการวิเคราะห์งานแล้วจะเห็นว่า การวิเคราะห์งานเปรียบเสมือนกับฐานรากของหน้าที่ต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุว่าทุกหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อาศัยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งานเกือบทั้งสิ้น กระบวนการวิเคราะห์งานที่ครบสมบูรณ์จะทำเป็นขั้นตอนดังนี้
  1. การเตรียมการวิเคราะห์งาน
  2. ขั้นปฏิบัติการเก็บข้อมูล
  3. ขั้นวิเคราะห์และจัดระบบข้อมูล
  4. ขั้นนำข้อมูลไปใช้
จะได้กล่าวในหัวข้อรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ....
จำนวนผู้ชม 34594 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ