SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การฝ่าฝืนข้อบังคับฯ : กรณีไม่ร้ายแรง

การฝ่าฝืนข้อบังคับฯ : กรณีไม่ร้ายแรง | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การฝ่าฝืนข้อบังคับฯ : กรณีไม่ร้ายแรง, บทความ การฝ่าฝืนข้อบังคับฯ : กรณีไม่ร้ายแรง, ตัวอย่าง การฝ่าฝืนข้อบังคับฯ : กรณีไม่ร้ายแรง, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์การฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง
กรณีไม่ร้ายแรง
 
 
การเล่นแชร์ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ไม่ถือเป็นกรณีที่ร้ายแรง
 
คำพิพากษาฎีกา 2448/2523
 
ลูกจ้างมาทำงานสายและกระทำการอันไม่สมควรต่อนายจ้างออกหนังสือเตือน ลูกจ้างไม่ลงนามรับทราบหนังสือเตือน การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีที่ไม่ร้ายแรง
 
คำพิพากษาฎีกา  3999/2524
 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดไว้เฉพาะว่าพนักงานที่มีหน้าที่ต้องต้อนรับแขกหรือบริการแขก หากมีอาการมึนเมาจะถือว่าเป็นความผิดกรณีที่ร้ายแรง  ลูกจ้างมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล ไม่ใช่พนักงานซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวแม้จะฟังว่าผู้จัดการฝ่ายบุคคลมีหน้าที่รับแขกที่มาติดต่อกับแผนกบุคคลก็ไม่ถือว่ามีหน้าที่ต้อนรับหรือบริการขากของนายจ้างซึ่งเป็นกิจการโรงแรมโดยตรง การที่ลูกจ้างกระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีนี้จึงไม่ใช่กรณีที่ร้ายแรง
 
คำพิพากษาฎีกา  2247/2525
 
ลูกจ้างใช้เพื่อนร่วมงานตอกบัตรลงเวลาทำงานแทน ในขณะที่ตนกำลังซื้อข้าวอยู่และได้เข้าทำงานก่อนเวลาทำงานปกติ เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีที่ไม่ร้ายแรง
 
คำพิพากษาฎีกา 541/2536
 
การที่ลูกจ้างกล่าวต่อผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นหญิงว่า “อีหัวล้าน” นั้น มิได้กล่าววาจาหรือแสดงกิริยาอื่นใดอีกเป็นเพียงคำกล่าวด้วยอารมณ์ผิดหวังและไม่พอใจเนื่องจากการที่นายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้างในวันที่จ่ายค่าจ้างไม่ถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง
 
 
คำพิพากษาฎีกาที่  2411/2537
 
 
การที่ลูกจ้างมีหน้าที่ขับรถส่งของ ได้ตอกบัตรบันทึกเวลาทำงานของเด็กท้ายรถที่ลูกจ้างขับ เพื่อแสดงเวลากลับจากที่ทำงานของเด็กท้ายรถดังกล่าวซึ่งไม่ได้กลับไปที่ทำงานโดยได้ลงจากรถส่งของระหว่างทางซึ่งในวันดังกล่าวเด็กท้ายรถได้ทำงานจนสิ้นสุดเวลาทำงานปกติแล้ว การตอกบัตรดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่เด็กท้ายรถ และไม่ปรากฏว่านายจ้างได้รับความเสียหายอย่างใดๆ จึงไม่ใช่กรณีที่ร้ายแรง
 
 
คำพิพากษาฎีกา2980/2537
 
ลูกจ้างมาทำงาน 8 -17 น. การที่ลูกจ้างลงเวลามาทำงานหรือเลิกงานตามเวลาโดยมีนายท่ารถโดยสารที่ลูกจ้างทำงานอยู่ลงชื่อกำกับความถูกต้องทุกวัน แสดงว่านายจ้างไม่ถือว่าการลงเวลามาทำงานและการเลิกงานเป็นสาระสำคัญทั้งไม่ปรากฏว่าลูกจ้างถูกหักค่าจ้างจากการที่มาทำงานสายและเลิกก่อนเวลา จึงไม่ใช่การฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีที่ร้ายแรง
 
คำพิพากษาฎีกา 5959/2537
 
 
 
ลูกจ้างได้ด่าว่าผู้บังคับบัญชาของตนว่า “ตอแหล” ต่อหน้าพนักงานพนักงานอื่นในสถานที่ทำงานขณะที่ผู้บังคับบัญชาสั่งห้ามพนักงานพูดเสียงดัง การที่ลูกจ้างด่าโดยใช้ถ้อยคำดังกล่าว ซึ่งมีความหมายว่าเป็นคนพูดเท็จอันเป็นการแสดงกิริยากระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาด้วยการใช้วาจาดูหมิ่นเหยียดหยามก้าวร้าว เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างซึ่งได้จัดไว้ในหัวข้อเรื่องวินัยและความประพฤติทั่วไปของพนักงานทั่วไปแยกต่างหากจากหัวข้อเรื่องความผิดร้ายแรง ซึ่งได้ระบุการกระทำที่เป็นความผิดร้ายแรงไว้โดยเฉพาะซึ่งแสดงว่านายจ้างมิได้ถือว่าการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานดังกล่าวเป็นความผิดกรณีร้ายแรงแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อปรับการกระทำของลูกจ้างกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนายจ้างดังกล่าวแล้ว การกระทำของลูกจ้างเป็นเพียงการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างเป็นกรณีทั่วไป ไม่ใช่เป็นกรณีที่ร้ายแรงนายจ้างเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย
 
คำพิพากษาฎีกา 3184/2540
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : คำอธิบายกฎหมายแรงงาน  พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม
โดย : ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ
จำนวนผู้ชม 3448 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ